Інструкція для посади "Металізатор 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Металізатор 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією металізатора 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і правила підналагодження устаткування, яке обслуговує;
      - основи технологічних процесів металізації легкоплавкими, кольоровими металами, порошковими і тугоплавкими матеріалами газотермічним, електродуговим способами;
      - правила ведення металізації вакуумним способом;
      - режим металізації і порядок підготовки виробів до неї;
      - методи розрахунку потрібної кількості стиснутого повітря, горючих газів і електроенергії;
      - основні властивості матеріалів, які застосовує для металізації;
      - принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів;
      - способи контролю покривання.

1.4. Металізатор 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Металізатор 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Металізатор 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Металізатор 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує процес металізації легкоплавкими і кольоровими металами газотермічним і електродуговим способами деталей і виробів складної конфігурації.

2.2. Виконує металізацію порошковими і тугоплавкими матеріалами газотермічним, електродуговим і вакуумним способами деталей і виробів простої і середньої складності.

2.3. Виконує плазмове напилення порошкових, тугоплавких матеріалів на деталі і вироби простої конфігурації.

2.4. Складає, регулює плазмові пальники.

2.5. Наносить суспензії і пасти з порошків металів і сплавів на деталі і вироби з криволінійними поверхнями.

2.6. Виконує металізацію з метою підвищення жаростійкості.

2.7. Складає розчини для металізації вакуумним способом.

2.8. Здійснює бакелізацію та металізацію карбідкремнієвих електронагрівальних стрижнів під керівництвом металізатора вищої кваліфікації.

2.9. Установлює і регулює режим металізації залежно від матеріалу і призначення виробу.

2.10. Готує порошкові матеріали до роботи.

2.11. Виправляє дефекти відливок способом металізації.

2.12. Виконує алюмінування деталей електровакуумним способом.

2.13. Визначає дефекти металізації хімічним і механічним способами, контрольним інструментом та виправляє їх.

2.14. Контролює товщину покриття.

2.15. Підналагоджує і регулює металізаційні апарати і установки.

2.16. Бере участь у виконанні дрібного профілактичного ремонту апаратури для електродугового та газотермічного способу одержання покриття.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Металізатор 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Металізатор 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Металізатор 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Металізатор 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Металізатор 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Металізатор 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Металізатор 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Металізатор 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Металізатор 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Металізатор 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Металізатор 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Металізатор 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Металізатор 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Металізатор 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Металізатор 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Металізатор 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Відливки чавунні з відкритими поверхнями - усування пористості.

5.2. Деталі акумуляторів - металізація свинцем.

5.3. Деталі закладні з кількістю приварених анкерів понад 4 до 8 - металізація.

5.4. Деталі металеві і керамічні металокерамічних ламп - металізація.

5.5. Елементи купроксні випрямлячів - металізація сріблом.

5.6. Заготовки і основини резисторів - металізація та навуглецьовування.

5.7. Кінескопи, які регенеруються, - алюмінування.

5.8. Кожухи термопар, арматура термічних печей, оболонки електротиглів - жаростійке металізаційне покривання.

5.9. Колби для дзеркальних ламп і для фотоелементів - металізація сріблом.

5.10. Колби електронно-променевих трубок - платинування.

5.11. Конденсатори керамічні підстроювальні, трубки конденсаторів, мікросхеми інтегральні гібридні - металізація сріблом.

5.12. Лампи скляні приймально-підсилювальні - металізація.

5.13. Листи стальні гнуті, металопрокат, металоконструкції - нанесення захисних і декоративних покриттів.

5.14. Прокат профільний з відкритими поверхнями - нанесення покриттів.

5.15. Резистори постійні прецизійні - металізація сріблом.

5.16. Скло - сріблення, міднення та алюмінування.

5.17. Форми заливальні - металізація.