Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Металізатор 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією металізатора 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову установок високочастотного та детонаційного напилення; будову та кінематичні схеми напівавтоматів та напівавтоматичних ліній напилення; кінематичні схеми установок газової, електродугової металізації та плазмового напилення; причини виникнення дефектів в покриттях, методи їх запобігання та способи їх усунення; способи установки деталей, швидкості обертання деталей залежно від їх розмірів та виду покриття; правила складання карт обміру деталей до та після напилення; способи розрахунку потрібної кількості плазмоутворювальних газів: аргону, водню, азоту; основні відомості про допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує процес металізації порошковими і тугоплавкими матеріалами газотермічним, електродуговим і вакуумним способами деталі та вироби особливо складної конфігурації. Виконує плазмове напилення порошкових і тугоплавких матеріалів на деталі і вироби складної конфігурації. Виконує детонаційне, високочастотне і плазмове напилення на деталі і вироби покриття заданої товщини з допуском понад 20 мкм. Наносить покриття з різних металів і сплавів і псевдосплавів на вироби з нержавіючої сталі та твердих сплавів. Здійснює металізацію виробів і деталей на напівавтоматах і напівавтоматичних лініях напилення. Оплавляє металізаційний шар із тугоплавких матеріалів на складних та особливо складних деталях і виробах. Виготовляє тонкостінні деталі із тугоплавких металів шляхом напилення на майстер-моделі. Здійснює металізацію заготовок карбідкремнієвих електронагрівачів з попереднім плавленням легованого кремнію на високочастотному агрегаті просочування. Бере участь у середньому ремонту апаратури, яку обслуговує.

Приклади робіт
Деталі газоводів - плазмове напилення на внутрішні поверхні. Заготовки, деталі та вузли виробів електронної техніки усіх типономіналів - металізація та навуглецьовування. Лопатки газових турбін - металізація твердими сплавами. Поверхні тіл обертання з перемінним радіусом - плазмове напилення. Поводки текстильних машин - металізація. Штоки великогабаритних гідромашин - металізація корозійностійкою сталлю.