Інструкція для посади "Металізатор 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Металізатор 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією металізатора 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію і налагодження устаткування, яке обслуговує;
      - основні відомості про електричні і кінематичні схеми установок газової, електродугової металізації та плазмового напилення;
      - способи оплавлення металізаційного шару;
      - вимоги до поверхонь, на яких проводиться напилення покриттів;
      - основні закони електротехніки;
      - способи випробування і контролю напиленого шару;
      - основні відомості про методи одержання та зберігання газів, які застосовує під час плазмового напилення;
      - основні відомості про механізм утворення покриттів, хімічний склад і фізико-механічні властивості.

1.4. Металізатор 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Металізатор 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Металізатор 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Металізатор 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує процес металізації легкоплавкими металами і кольоровими металами газотермічним і електродуговим способами деталі і вироби особливо складної конфігурації.

2.2. Виконує металізацію порошковими та тугоплавкими матеріалами газотермічним, електродуговим і вакуумним способами деталей і виробів складної конфігурації.

2.3. Виконує плазмове напилення порошкових і тугоплавких матеріалів на деталі і вироби середньої складності конфігурації.

2.4. Виконує металізацію різними металами з заданою товщиною покривання для відновлення розмірів деталей механізмів і верстатів.

2.5. Виконує декоративну металізацію деталей і вузлів кольоровими металами.

2.6. Оплавляє металізований шар з тугоплавких матеріалів на простих і середньої складності деталях і виробах.

2.7. Наносить суспензії і пасти з порошків металів і сплавів на відповідні та складні за формою деталі і вироби.

2.8. Виконує гаряче покривання благородними металами і сплавами дроту з тугоплавких і кольорових металів.

2.9. Виконує плазмове напилення на деталі з криволінійними поверхнями, які мають западини і виступи.

2.10. Регулює режими роботи установок порошкового напилення.

2.11. Виконує бакелізацію і металізацію карбідкремнієвих електронагрівальних стрижнів і бере участь в металізації їх заготовок з попереднім плавленням легованого кремнію на високочастотному агрегаті просочування.

2.12. Налагоджує і регулює металізаційні апарати і установки.

2.13. Бере участь у поточному ремонті апаратури, яку обслуговує.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Металізатор 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Металізатор 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Металізатор 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Металізатор 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Металізатор 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Металізатор 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Металізатор 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Металізатор 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Металізатор 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Металізатор 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Металізатор 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Металізатор 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Металізатор 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Металізатор 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Металізатор 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Металізатор 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вали багатоколінчасті двигунів приводу водяного насосу та розподільні кулачкові - металізація спрацьованих шийок.

5.2. Втулки для корпусів напівпровідникових приладів - металізація.

5.3. Втулки підшипників - металізація спрацьованих внутрішніх поверхонь.

5.4. Деталі закладні з кількістю приварених анкерів понад 8 - металізація.

5.5. Деталі типу розтрубів, циліндрів, нагрівачів тощо - наплавлення тугоплавких матеріалів.

5.6. Дзеркала, дзеркальні відбивачі, прикраси ялинкові, вироби з полістиролу, пластмас - металізація методом розпилення в вакуумі.

5.7. Заготовки для спеціальних виробів електронної техніки та виробів підвищеної надійності - металізація та навуглецьовування.

5.8. Кінескопи кольорові - покривання екранів кольоровими металами шляхом розпилення в вакуумі на спеціальних одно- та багатопозиційних установках.

5.9. Кінескопи чорно-білі та кольорові, колби і екрани електронно-променевих трубок - алюмінування.

5.10. Колби складної конфігурації - сріблення, алюмінування.

5.11. Конденсатори слюдяні, секції для конденсаторів - металізація.

5.12. Мікроплати, пластини слюдяні, п'єзоелементи трубчасті, колби фотоелектронних помножувачів - металізація сріблом.

5.13. Пластини пакетів слябів плакувальні - металізація поверхні нікелем.

5.14. Цистерни і інші металеві закриті ємності - металізація кольоровими металами внутрішніх поверхонь.

5.15. Штоки насосів і компресорів - металізація корозійностійкою сталлю.