* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника інституту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня. Стаж роботи на керівних посадах у сфері захисту інформації не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються розвитку технічного захисту інформації; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю Інституту у сфері технічного захисту інформації у межах наданих йому начальником Інституту повноважень. Забезпечує координацію та регулювання діяльності Інституту у сфері технічного захисту інформації, розробку, використання, експлуатацію спеціального устаткування у сфері технічного захисту інформації, відповідні наукові та інструментальні дослідження, надання послуг у сфері технічного захисту інформації. Організовує дослідження проблем побудови систем спеціального зв’язку відповідно до вимог нормативних актів щодо сфери технічного захисту інформації та з урахуванням науково-технічного розвитку у цій сфері. Здійснює нагляд за дотриманням підрозділами Інституту вимог чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції. Контролює хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності Інституту, у сфері технічного захисту інформації, вживає заходів щодо усунення недоліків. Організовує розробку проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Інституту. Здійснює аналітичне та інформаційне забезпечення органів виконавчої влади з питань технічного захисту інформації. Організовує та контролює виконання наукових програм, проектно-конструкторських розробок, сприяє практичному впровадженню досягнень науки та техніки в діяльність Інституту. Сприяє підвищенню кваліфікації особового складу Інституту. Вносить пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури Інституту. Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності Інституту та дотримання вимог чинного законодавства з питань, що належать до компетенції Інституту.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції; залучати особовий склад Інституту до розгляду питань щодо діяльності Інституту, що належать до його повноважень; проводити перевірки та здійснювати контроль з питань, що належать до його компетенції, у сфері технічного захисту інформації; отримувати у встановленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; здійснювати особистий прийом особового складу з питань, що стосуються його компетенції.