Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Головний приладист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації та ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; організацію служби експлуатації та ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на підприємстві; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та принципи роботи контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; організацію та технологію проведення ремонтних робіт; технологію виробництва; перспективи технічного розвитку підприємства; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід застосування, організації експлуатації та ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює систематичний контроль за безперебійною та технічно правильною експлуатацією контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, утриманням їх стану на потрібному рівні точності. Забезпечує своєчасне здавання на державну перевірку зразків контрольно-вимірювальних приладів, безпечну роботу технологічних установок за допомогою автоматичних блокувань та протиаварійних засобів захисту, що знаходяться у віданні служби. Організовує облік контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, контролює їх наявність та переміщення всередині підприємства. Керує розробленням планів проведення технічних оглядів, випробувань та всіх видів ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, затверджує та контролює їх своєчасне та якісне виконання, організовує роботи з їх ремонту. Бере участь у вивченні та виявленні причин аварій на виробництві. Розробляє та впроваджує заходи щодо підвищення надійності в роботі контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, у зв'язку з відмовами в їх роботі, а також створення безпечних та здорових умов праці під час їх експлуатації. Аналізує ступінь ефективності контрольно-вимірювальних приладів та систем автоматики, що застосовуються на підприємстві. Розробляє та організовує виконання заходів, які спрямовано на підвищення ефективності використання контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Готує пропозиції щодо застосування на виробництві нових, більш сучасних контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, широкого використання засобів контролю і автоматизації виробничих процесів. Організовує розроблення заявок на контрольно-вимірювальні прилади та засоби автоматики, запасні частини та матеріали, необхідні для роботи служби, нормативних матеріалів з ремонту контрольно-вимірювальних приладів, а також складання технічної та звітної документації. Здійснює контроль за додержанням працівниками служби вимог з охорони праці та виробничої санітарії. Проводить роботу з покращення організації праці працівників служби, розроблення та впровадження нових прогресивних методів експлуатації та ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Організовує вивчення працівниками служби передового досвіду з експлуатації, ремонту та перевірки контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, сучасних схем та будови приладів контролю, автоматики і обчислювальної техніки. Проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників служби контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Керує працівниками служби.