Інструкція для посади "Головний приладист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний приладист" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації та ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики;
      - організацію служби експлуатації та ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на підприємстві;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та принципи роботи контрольно-вимірювальних приладів та автоматики;
      - організацію та технологію проведення ремонтних робіт;
      - технологію виробництва;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід застосування, організації експлуатації та ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Головний приладист призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний приладист підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний приладист керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний приладист під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює систематичний контроль за безперебійною та технічно правильною експлуатацією контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, утриманням їх стану на потрібному рівні точності.

2.2. Забезпечує своєчасне здавання на державну перевірку зразків контрольно-вимірювальних приладів, безпечну роботу технологічних установок за допомогою автоматичних блокувань та протиаварійних засобів захисту, що знаходяться у віданні служби.

2.3. Організовує облік контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, контролює їх наявність та переміщення всередині підприємства.

2.4. Керує розробленням планів проведення технічних оглядів, випробувань та всіх видів ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, затверджує та контролює їх своєчасне та якісне виконання, організовує роботи з їх ремонту.

2.5. Бере участь у вивченні та виявленні причин аварій на виробництві.

2.6. Розробляє та впроваджує заходи щодо підвищення надійності в роботі контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, у зв'язку з відмовами в їх роботі, а також створення безпечних та здорових умов праці під час їх експлуатації.

2.7. Аналізує ступінь ефективності контрольно-вимірювальних приладів та систем автоматики, що застосовуються на підприємстві.

2.8. Розробляє та організовує виконання заходів, які спрямовано на підвищення ефективності використання контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

2.9. Готує пропозиції щодо застосування на виробництві нових, більш сучасних контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, широкого використання засобів контролю і автоматизації виробничих процесів.

2.10. Організовує розроблення заявок на контрольно-вимірювальні прилади та засоби автоматики, запасні частини та матеріали, необхідні для роботи служби, нормативних матеріалів з ремонту контрольно-вимірювальних приладів, а також складання технічної та звітної документації.

2.11. Здійснює контроль за додержанням працівниками служби вимог з охорони праці та виробничої санітарії.

2.12. Проводить роботу з покращення організації праці працівників служби, розроблення та впровадження нових прогресивних методів експлуатації та ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

2.13. Організовує вивчення працівниками служби передового досвіду з експлуатації, ремонту та перевірки контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, сучасних схем та будови приладів контролю, автоматики і обчислювальної техніки.

2.14. Проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників служби контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

2.15. Керує працівниками служби.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний приладист має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний приладист має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний приладист має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний приладист має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний приладист має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний приладист має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний приладист має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний приладист має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний приладист має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний приладист несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний приладист несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний приладист несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний приладист несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний приладист несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний приладист несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний приладист несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.