Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Головний програміст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: керівні і нормативні матеріали, які регламентують методи розробки алгоритмів і програм та використання обчислювальної техніки в процесі оброблення інформації; принципи структурного програмування, ринок інформаційних послуг; профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку підприємства; засоби збирання, передавання та оброблення інформації; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи основного і комплектуючого устаткування, правила його технічної експлуатації; технологію механізованого та автоматизованого оброблення інформації та проведення обчислювальних робіт; сітьові технології застосування засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій; види технічних носіїв інформації; проектування механізованого та автоматизованого оброблення інформації; організацію розроблення нормативно-методичної бази інформаційно-обчислювальних систем; законодавство про захист інформації; перспективи і напрями розвитку обчислювальної техніки; чинні положення про оплату праці та форми матеріального стимулювання працівників; методи розрахунку обсягів виконуваних робіт; організацію ремонтного обслуговування устаткування; порядок укладання договорів з надання інформаційних послуг і оформлення технічної документації; передовий вітчизняний і світовий досвід використання засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку; економіку, організацію праці та виробництва; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво розробкою програм, які забезпечують можливість виконання інженерних, економічних та інших задач виробничого та науково-дослідного характеру. Визначає інформацію, яка підлягає обробленню засобами обчислювальної техніки. Здійснює керівництво роботою під час підготовки програм до налагодження, налагодження їх та запуску. Забезпечує розроблення інструкцій на роботи з програмами, оформлення необхідної технічної документації. Здійснює керівництво розробленням і впровадженням методів і засобів автоматизації програмування, типових і стандартних програмних засобів. Забезпечує розроблення і впровадження системи автоматичної перевірки правильності програм, типових і стандартних програм, технології оброблення інформації. Здійснює керівництво проектуванням структури баз даних і механізмів доступу до них, розробленням і забезпеченням регламенту роботи з даними системи, вивченням можливих джерел інформації для забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи, плануванням захисту системи у відповідності до концепції забезпечення безпеки. Проводить вивчення і аналіз ринку інформаційних послуг з метою забезпечення виробництва і управління підприємством сучасними інформаційними технологіями. Визначає можливість використання готових програмних засобів як власних, так і розроблених іншими підприємствами (установами). Забезпечує зберігання та обслуговування каталогів і картотек стандартних програм, розроблення форм документів, які підлягають машинному обробленню. Забезпечує впровадження сучасних методів і засобів оброблення інформації. Забезпечує технічне обслуговування обчислювальних мереж і комунікаційного устаткування, супроводження системного програмного забезпечення обчислювальних засобів, інструментальних і прикладних програмних засобів. Організовує проведення профілактичних робіт, усунення несправностей, які виникають у процесі експлуатації засобів обчислювальної техніки. Координує діяльність підрозділів і працівників, які здійснюють програмне забезпечення для механізованого та автоматизованого оброблення інформації, організовує роботу з підвищення їх кваліфікації.