Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Головний пивовар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у виробництві пива за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази та інші керівні методичні та нормативні матеріали з технологічної підготовки і організації виробництва; теоретичні основи технології та мікробіології пива (солоду); технологію виробництва пива; основне технологічне устаткування і принципи його роботи; перспективи технічного розвитку підприємства; технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і зарубіжних технологій, аналогічних тим, що проектуються; типові технологічні процеси і режими виробництва; технічні вимоги, що ставляться до сировини, матеріалів, готової продукції; стандарти і технічні умови; нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії; види браку та способи запобігання йому; основи винахідництва; керівні матеріали з розроблення й оформлення нормативної документації; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництва пива; основи економіки і управління; законодавство про працю; правила і норми охорони праці; виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує впровадження на підприємстві найбільш прогресивної технології виробництва пива, технічно доцільних і економічно вигідних методів ведення технологічного процесу пивоваріння. Сприяє впровадженню нових прогресивних методів і систем управління якістю, які забезпечують виробництво високоякісної, конкурентоспроможної продукції одночасно із зниженням із її собівартості. Працює над підвищенням професійного рівня, бере участь у підготовці сертифікації продукції та системи якості. Бере участь у проведенні експериментальних робіт, спрямованих на впровадження нових технологічних процесів у виробництво, удосконалення технології виробництва пива. Контролює додержання технологічної дисципліни в цехах та правильну і раціональну експлуатацію технологічного устаткування. Керує ходом технологічного процесу, вживає заходів щодо підвищення рівня технологічної підготовки виробництва, якості продукції. Забезпечує додержання технологічних режимів виробництва в основних і допоміжних цехах. Стежить за виконанням затверджених інструкцій і рецептур виробництва пива. Забезпечує виробництво пива відповідно до установленої нормативної документації й асортименту. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології виробництва пива, розробляє і бере участь у реалізації заходів щодо підвищення ефективності виробництва, спрямованих на скорочення витрат сировини і допоміжних матеріалів, зниження втрат сировини, готової продукції, тари у виробництві. Бере участь у розробленні виробничих планів, собівартості продукції та інших показників плану. Аналізує причини браку і випуску пива низької якості, бере участь у розробленні заходів щодо їх усунення і запобігання. Забезпечує додержання на підприємстві належного санітарного режиму на всіх стадіях виробництва пива. Разом із виробничою лабораторією здійснює постійний контроль за якістю сировини, що надходить, допоміжній матеріалів і напівфабрикатів, забезпечує правильне їх зберігання. Перевіряє виробничі журнали, стан контрольних і вимірювальних приладів, проводить інструктажі з організації і правильного ведення виробничих процесів. Розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо вдосконалення технології виробництва пива і готує висновки про доцільність їх використання в умовах підприємства. Веде первинний виробничий облік.