* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Директор представництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України та країни перебування, що регламентує відповідний вид діяльності; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування об'єднання (підприємства, фірми); цінову, податкову, фінансово-кредитну політику країни перебування; порядок проведення переговорів, експертиз, укладення контрактів; основи міжнародного торговельного права, мікро- та макроекономіки, міжнародного стратегічного маркетингу; методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності об'єднання (підприємства, фірми); категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг; менеджмент персоналу; психологічні та етичні аспекти ведення переговорів; основи трудового законодавства; історію, культуру, економіку України та країни перебування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Представляє в регіоні або країні перебування інтереси об'єднання (підприємства, фірми) з питань певного виду діяльності та діє від його імені. Організовує роботу представництва. Розпоряджається майном та коштами на правах повного господарського відання. Організовує роботу з укладання угод від імені об'єднання (підприємства, фірми) або виконує представницькі функції у разі посередництва. Формує в регіоні або країні перебування посередницьку мережу агентів, які вирішують питання щодо просування продукції, товарів чи послуг об'єднання (підприємства, фірми) на місцеві ринки, аналізує та контролює їх роботу. Розробляє маркетингові стратегії, обґрунтування асортиментної та цінової політики. Планує та вирішує правові, організаційні та фінансові аспекти забезпечення рекламних компаній. Сприяє налагодженню та розвитку форм співробітництва, встановленню контактів, проведенню відповідних переговорів, експертиз, укладенню контрактів. Веде переговори з державними установами, організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності регіону або країни перебування. Бере участь у роботі міжнародних представництв та їх органів з питань економічного та науково-технічного співробітництва. Виконує в повному обсязі управлінські функції щодо організації діяльності представництва згідно із статутом об'єднання (підприємства, фірми) та чинним законодавством України. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.