* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво лаку та фарб
Інструкція для посади "Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес одержання метатитанової кислоти; технологічну схему дільниці, яка обслуговується, схему комунікацій та запірної апаратури; призначення, принцип роботи і будову технологічного устаткування; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила регулювання процесу за результатами аналізу і показаннями контрольно-вимірювальних приладів; правила відбору проб; правила пуску та зупинки устаткування; фізико-хімічні та токсикологічні властивості сировини та напівфабрикатів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі стадії технологічного процесу одержання метатитанової кислоти (гідрооксиду титану) під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Ретельно промиває апарати гідролізу перед кожною операцією від залишків метатитанової кислоти, які викликають передчасний гідроліз. Наповнює реактори для гідролізу строго визначеним об'ємом розчину сірчанокислого титану заданих регламентом параметрів, розводить його до певної густини та підігріває розчин гострою парою. Готує розчин лугу. Веде процес нейтралізації, визрівання центрів кристалізації, охолодження, контролює процес за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Регулює температурний режим. Відбирає проби для проведення аналізів. Перекачує готову суспензію на наступну операцію.