* *
Інструкція для посади "Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес одержання метатитанової кислоти;
      - технологічну схему дільниці, яка обслуговується, схему комунікацій та запірної апаратури;
      - призначення, принцип роботи і будову технологічного устаткування;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - правила регулювання процесу за результатами аналізу і показаннями контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила відбору проб;
      - правила пуску та зупинки устаткування;
      - фізико-хімічні та токсикологічні властивості сировини та напівфабрикатів.

1.4. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде окремі стадії технологічного процесу одержання метатитанової кислоти (гідрооксиду титану) під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Ретельно промиває апарати гідролізу перед кожною операцією від залишків метатитанової кислоти, які викликають передчасний гідроліз.

2.3. Наповнює реактори для гідролізу строго визначеним об'ємом розчину сірчанокислого титану заданих регламентом параметрів, розводить його до певної густини та підігріває розчин гострою парою.

2.4. Готує розчин лугу.

2.5. Веде процес нейтралізації, визрівання центрів кристалізації, охолодження, контролює процес за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Регулює температурний режим.

2.7. Відбирає проби для проведення аналізів.

2.8. Перекачує готову суспензію на наступну операцію.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник одержання метатитанової кислоти 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.