Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво лаку та фарб
Інструкція для посади "Апаратник одержання метатитанової кислоти 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання метатитановоі кислоти 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний регламент одержання метатитанової кислоти; технічні умови і державні стандарти на готові продукти; методи проведення аналізу продукту; методи усунення несправностей у роботі устаткування; правила підготовки устаткування до ремонту, приймання його з ремонту; асортимент сировини та готової продукції; правила безпечного ведення процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання метатитанової кислоти (гідрооксиду титану). Контролює заповнення реакторів гідролізу, приготування розчину лугу. Доводить параметри розчину до заданих регламентом. Уводить в розчин сірчанокислого титану центри кристалізації і дозує інші компоненти. Контролює зміну складу розчину. Підігріває розчин протягом заданого часу і на основі показань потенціометра, розводить його певним об'ємом перевареної води також протягом заданого часу. Кип'ятить розчин. Зливає одержану метатитанову кислоту і гідролізну кислоту в збірник - холодильник. Провадить аналізи. Веде записи у технологічній карті за стадіями процесу на кожний апарат. Керує робітниками нижчої кваліфікації на дільниці. Усуває дрібні несправності у роботі устаткування.