Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника штабу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держспецзв'язку, Дисциплінарний статут, посадові обов’язки особового складу територіального вузла; стаціонарні мережі урядового зв’язку; вимоги нормативних документів щодо забезпечення готовності та підготовки територіальних підрозділів до виконання завдань за призначенням; принципи комплектування територіальних підрозділів особовим складом, технікою, спеціальним спорядженням та іншими матеріально-технічними засобами; можливості, технічні характеристики техніки територіального підрозділу; вимоги щодо дотримання режиму секретності та зберігання державної таємниці; особливості системи урядового зв’язку, призначення її елементів, способи її застосування та захисту; заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку на вузлах і лініях зв’язку; правила техніки безпеки і протипожежної безпеки; засоби обчислювальної техніки; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення; основи психології, правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу штабу у межах делегованих начальником штабу повноважень. У разі відсутності начальника штабу виконує його обов’язки. Забезпечує виконання покладених на штаб завдань. Бере участь у розробці проектів нормативних актів, інструкцій, методичних матеріалів з питань, що належать до компетенції штабу. Організовує роботу з накопичення та аналізу даних про вчинення або спроби вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів та їх наслідки. Аналізує у межах наданих повноважень стан і тенденції розвитку за напрямом, що належить до компетенції штабу, вносить пропозиції щодо усунення негативних і закріплення позитивних тенденцій. Забезпечує організацію надання підпорядкованим підрозділам організаційної, методичної та практичної допомоги у виконанні покладених на них завдань та функцій. Організовує та контролює діяльність особового складу штабу. У межах наданих повноважень організовує взаємодію штабу з іншими структурними підрозділами територіального вузла. Подає у межах своєї компетенції начальнику штабу пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення посадових осіб, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Забезпечує дотримання особовим складом штабу нормативно-правових актів з питань проходження служби, внутрішнього трудового розпорядку, режиму секретності, законності. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів згідно з чинним законодавством.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти територіальний вузол в органах Держспецзв`язку, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності з питань, що належать до компетенції територіального вузла; вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності штабу територіального вузла; отримувати у встановленому порядку від органів Держспецзв`язку, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій різних форм власності довідкових матеріали з питань, що належать до сфери діяльності територіального вузла; брати участь в організації та проведенні нарад, зборів з питань, що належать до його компетенції.