* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; посадові обов’язки особового складу територіального вузла; стаціонарні мережі урядового зв’язку; вимоги нормативних документів щодо забезпечення готовності та підготовки територіальних підрозділів до виконання завдань за призначенням; принципи комплектування територіальних підрозділів особовим складом, технікою, спеціальним спорядженням та іншими матеріально-технічними засобами; можливості, технічні характеристики техніки територіального підрозділу; вимоги щодо дотримання режиму секретності та зберігання державної таємниці; особливості системи урядового зв’язку, призначення її елементів, способи її застосування та захисту; заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку на вузлах і лініях зв’язку; правила техніки безпеки і протипожежної безпеки; засоби обчислювальної техніки; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення; основи психології, правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу центру у межах делегованих начальником центру повноважень, виконує обов’язки в разі його відсутності. Розроблює плани підготовки територіального вузла до виконання завдань в особливий період та у надзвичайних ситуаціях, контролює їх виконання. Перевіряє та аналізує стан справ у підрозділах центру, усуває виявлені недоліки, за необхідності надає допомогу в проведенні занять, впроваджує передові форми та методи навчання. Керує підготовкою технічного забезпечення, обладнання. Організовує зв’язок у центрі, перевіряє стан і готовність засобів зв’язку до використання в особливий період, розроблює заходи щодо забезпечення, встановлення, функціонування систем урядового зв`язку, здійснює контроль за їх виконанням. Забезпечує суворе дотримання вимог керівних документів з організації та забезпечення безпеки урядового зв’язку. Забезпечує своєчасне доведення наказів начальника центру та старших начальників до відома особового складу, перевіряє їх виконання. Підтримує навчально-матеріальну базу центру в належному стані та контролює правильне її використання. За необхідності проводить заняття та індивідуальну роботу щодо виховання та підготовки за фахом. Керує винахідницькою та раціоналізаторською роботою в центрі. Організовує несення внутрішньої служби в центрі, перевіряє підготовку осіб, призначених на чергування, і стан несення ними служби. Перевіряє стан та облік обладнання, оснащення, техніки, спорядження, навчальних посібників та інших матеріальних засобів, веде облік кадрового складу тощо у встановленому порядку. Забезпечує виконання рішень начальника центру, старших начальників з питань виховної та соціально-психологічної роботи у підпорядкованих підрозділах, надає практичну і методичну допомогу начальникам структурних підрозділів центру та їх заступникам з кадрової роботи. Забезпечує адаптацію особового складу до умов служби з урахуванням його фаху та індивідуально-психологічних особливостей. Здійснює морально-психологічну підтримку особового складу та його підготовку до екстремальних умов під час особливого стану. Бере участь у розподілі добових чергувань особового складу центру та веде аналіз їх рівномірності. Веде облік порушень службової дисципліни, готує аналітичні довідки про стан дисципліни. Організовує фізичну підготовку та проводить спортивно-масові заходи у центрі. Своєчасно готує і подає керівництву відповідну інформацію. Контролює додержання вимог безпеки під час виконання службовцями своїх обов’язків. Вживає заходів щодо пожежної безпеки та охорони довкілля в місцях розташування та дії територіального вузла.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти територіальний вузол в органах Держспецзв`язку, органах виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань, що стосуються його компетенції; ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; надавати пропозиції щодо ефективного планування, застосування та використання техніки, озброєння та особового складу центру під час виконання завдань за призначенням та у ході проведення занять і навчань; вимагати надання матеріалів та інструментів тощо, необхідних для забезпечення виконання поставлених завдань; призупиняти дії особового складу, які створюють передумови порушення безпеки зв’язку, техніки безпеки та пожежної безпеки; брати участь в організації та проведенні нарад, зборів з питань, що належать до його компетенції.