Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Директор агентства з працевлаштування моряків", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в сфері працевлаштування моряків - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: основи чинного законодавства; постанови, накази, розпорядження, положення, нормативні та інші керівні документи, що стосуються питань працевлаштування моряків; нормативні акти Кодексу торговельного мореплавства України; міжнародні договори, конвенції та угоди з питань працевлаштування моряків; методи управління господарською та фінансово-валютною діяльністю агентства; умови колективного договору; основи морського права; досвід здобування позицій на регіональних та світових ринках послуг з добору кваліфікованих суднових спеціалістів для судновласників; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового й побутового спілкування та оформлення документів; економіку, організацію праці й управління; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво, формулює, планує діяльність агентства з метою виконання його завдань, розширення сфери діяльності та підвищення економічних показників роботи при зменшенні фінансових витрат. Спрямовує діяльність колективу на підвищення якості та скорочення термінів організації обслуговування судновласників з забезпечення кваліфікованими спеціалістами плавскладу. Організовує розроблення заходів щодо вдосконалення ефективності роботи агентства та підвищення конкурентоспроможності на ринку надання послуг з працевлаштування плавскладу. Забезпечує діяльність агентства відповідно до світових стандартів шляхом упровадження передових методів роботи, застосування способів обґрунтованого планування. Організовує постійне рекламування послуг агентства, пов'язаних із працевлаштуванням моряків. Налагоджує зв'язки з судноплавними компаніями або фірмами-судновласниками щодо надання їм послуг з добору кваліфікованих спеціалістів плавскладу та укладає з ними договори на обслуговування. Веде листування та телефонні переговори з клієнтурою, підприємствами та організаціями (профспілковими, страхувальними тощо) з питань, які стосуються сфери діяльності агентства. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав. Стежить за виконанням умов контрактів, які укладено між судновласником та найманими членами екіпажів суден. Організовує оформлення необхідних документів та доставлення спеціалістів на місце, що вказується судновласником. Контролює діяльність працівників агентства та надає розпорядження щодо виконання їх функціональних обов'язків. Здійснює контроль за належним використанням підлеглим персоналом організаційної та обчислювальної техніки. Організовує та впроваджує технічне навчання працівників агентства, підвищення рівня їх знань. Здійснює добір кадрів працівників, їх розстановку та доцільне використання. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку в агентстві. Стежить за дотриманням договірної та фінансової дисципліни, зберіганням комерційної таємниці.