* *
Інструкція для посади "Директор агентства з працевлаштування моряків", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор агентства з працевлаштування моряків" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в сфері працевлаштування моряків - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи чинного законодавства;
      - постанови, накази, розпорядження, положення, нормативні та інші керівні документи, що стосуються питань працевлаштування моряків;
      - нормативні акти Кодексу торговельного мореплавства України;
      - міжнародні договори, конвенції та угоди з питань працевлаштування моряків;
      - методи управління господарською та фінансово-валютною діяльністю агентства;
      - умови колективного договору;
      - основи морського права;
      - досвід здобування позицій на регіональних та світових ринках послуг з добору кваліфікованих суднових спеціалістів для судновласників;
      - англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового й побутового спілкування та оформлення документів;
      - економіку, організацію праці й управління;
      - трудове законодавство.

1.4. Директор агентства з працевлаштування моряків призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор агентства з працевлаштування моряків підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор агентства з працевлаштування моряків керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор агентства з працевлаштування моряків під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво, формулює, планує діяльність агентства з метою виконання його завдань, розширення сфери діяльності та підвищення економічних показників роботи при зменшенні фінансових витрат.

2.2. Спрямовує діяльність колективу на підвищення якості та скорочення термінів організації обслуговування судновласників з забезпечення кваліфікованими спеціалістами плавскладу.

2.3. Організовує розроблення заходів щодо вдосконалення ефективності роботи агентства та підвищення конкурентоспроможності на ринку надання послуг з працевлаштування плавскладу.

2.4. Забезпечує діяльність агентства відповідно до світових стандартів шляхом упровадження передових методів роботи, застосування способів обґрунтованого планування.

2.5. Організовує постійне рекламування послуг агентства, пов'язаних із працевлаштуванням моряків.

2.6. Налагоджує зв'язки з судноплавними компаніями або фірмами-судновласниками щодо надання їм послуг з добору кваліфікованих спеціалістів плавскладу та укладає з ними договори на обслуговування.

2.7. Веде листування та телефонні переговори з клієнтурою, підприємствами та організаціями (профспілковими, страхувальними тощо) з питань, які стосуються сфери діяльності агентства.

2.8. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав.

2.9. Стежить за виконанням умов контрактів, які укладено між судновласником та найманими членами екіпажів суден.

2.10. Організовує оформлення необхідних документів та доставлення спеціалістів на місце, що вказується судновласником.

2.11. Контролює діяльність працівників агентства та надає розпорядження щодо виконання їх функціональних обов'язків.

2.12. Здійснює контроль за належним використанням підлеглим персоналом організаційної та обчислювальної техніки.

2.13. Організовує та впроваджує технічне навчання працівників агентства, підвищення рівня їх знань.

2.14. Здійснює добір кадрів працівників, їх розстановку та доцільне використання.

2.15. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку в агентстві.

2.16. Стежить за дотриманням договірної та фінансової дисципліни, зберіганням комерційної таємниці.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор агентства з працевлаштування моряків має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор агентства з працевлаштування моряків має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор агентства з працевлаштування моряків має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор агентства з працевлаштування моряків має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор агентства з працевлаштування моряків має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор агентства з працевлаштування моряків має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор агентства з працевлаштування моряків має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор агентства з працевлаштування моряків має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор агентства з працевлаштування моряків має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор агентства з працевлаштування моряків несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор агентства з працевлаштування моряків несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор агентства з працевлаштування моряків несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор агентства з працевлаштування моряків несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор агентства з працевлаштування моряків несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор агентства з працевлаштування моряків несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор агентства з працевлаштування моряків несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.