Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Дизайнер видавничої продукції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний дизайнер видавничої продукції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією дизайнера видавничої продукції I категорії - не менше 2 років. Дизайнер видавничої продукції I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією дизайнера видавничої продукції II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Дизайнер видавничої продукції II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією дизайнера видавничої продукції III категорії - не менше 2 років. Дизайнер видавничої продукції III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією дизайнера видавничої продукції - не менше 1 року. Дизайнер видавничої продукції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо художнього оформлення друкованої продукції; принципи художнього конструювання видань; дизайнерське мистецтво; методи художнього оформлення видань; технологію редакційно-видавничих процесів та поліграфічного виробництва; передовий вітчизняний і світовий досвід з конструктивного та художньо-естетичного оформлення видань; основи економіки, авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відповідає за художньо-естетичне оформлення видань. На основі аналізу функціональної структури книги та системного проектування розробляє конструктивно-дизайнерську модель, виготовляє робочий проект-макет художнього оформлення видання відповідно до технологічних особливостей поліграфічного виробництва. Узгоджує ескізи художнього оформлення видання з літературним і художнім редактором, автором рукопису. Створює художні оригінали зовнішнього та внутрішнього оформлення видань. Подає пропозиції щодо затвердження на художній раді конструктивно-дизайнерського макета моделі видання та художніх оригіналів. Розробляє робочі креслення для технологічних процесів на основі виготовленого макета видання. Підбирає шрифти, умовні позначення, працює над художніми малюнками. Компонує елементи художнього оформлення видань. Для виконання композиційних та компонувальних робіт з художньою оформлення видань використовує комп'ютерну техніку. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері конструктивного та художньо-естетичного оформлення видань. Підвищує художню майстерність та професійний рівень.