Інструкція для посади "Дизайнер видавничої продукції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дизайнер видавничої продукції" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний дизайнер видавничої продукції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією дизайнера видавничої продукції I категорії - не менше 2 років. Дизайнер видавничої продукції I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією дизайнера видавничої продукції II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Дизайнер видавничої продукції II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією дизайнера видавничої продукції III категорії - не менше 2 років. Дизайнер видавничої продукції III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією дизайнера видавничої продукції - не менше 1 року. Дизайнер видавничої продукції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо художнього оформлення друкованої продукції;
      - принципи художнього конструювання видань;
      - дизайнерське мистецтво;
      - методи художнього оформлення видань;
      - технологію редакційно-видавничих процесів та поліграфічного виробництва;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід з конструктивного та художньо-естетичного оформлення видань;
      - основи економіки, авторського права й трудового законодавства.

1.4. Дизайнер видавничої продукції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дизайнер видавничої продукції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дизайнер видавничої продукції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дизайнер видавничої продукції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідає за художньо-естетичне оформлення видань.

2.2. На основі аналізу функціональної структури книги та системного проектування розробляє конструктивно-дизайнерську модель, виготовляє робочий проект-макет художнього оформлення видання відповідно до технологічних особливостей поліграфічного виробництва.

2.3. Узгоджує ескізи художнього оформлення видання з літературним і художнім редактором, автором рукопису.

2.4. Створює художні оригінали зовнішнього та внутрішнього оформлення видань.

2.5. Подає пропозиції щодо затвердження на художній раді конструктивно-дизайнерського макета моделі видання та художніх оригіналів.

2.6. Розробляє робочі креслення для технологічних процесів на основі виготовленого макета видання.

2.7. Підбирає шрифти, умовні позначення, працює над художніми малюнками.

2.8. Компонує елементи художнього оформлення видань.

2.9. Для виконання композиційних та компонувальних робіт з художньою оформлення видань використовує комп'ютерну техніку.

2.10. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері конструктивного та художньо-естетичного оформлення видань.

2.11. Підвищує художню майстерність та професійний рівень.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дизайнер видавничої продукції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дизайнер видавничої продукції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дизайнер видавничої продукції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дизайнер видавничої продукції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дизайнер видавничої продукції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дизайнер видавничої продукції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дизайнер видавничої продукції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дизайнер видавничої продукції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дизайнер видавничої продукції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дизайнер видавничої продукції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дизайнер видавничої продукції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дизайнер видавничої продукції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дизайнер видавничої продукції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дизайнер видавничої продукції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дизайнер видавничої продукції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дизайнер видавничої продукції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.