Інструкція для посади "Старший друкар субтитрування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший друкар субтитрування" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією друкаря субтитрування I категорії - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принципи роботи синхронно-паспортного столу і метромірів різних систем;
      - будову і принципи роботи субтитрувального обладнання;
      - технологічний процес виготовлення кліше субтитрів і субтитрування;
      - принципи розмітки субтитрів на копіях;
      - види кіноплівок та їх властивості;
      - стан емульсійного шару;
      - правила поводження з плівкою і техніку її склеювання;
      - геометричні розміри субтитрів та кліше;
      - умови розміщення субтитрів у кадрі;
      - основи кінофототехніки і електротехніки;
      - принципи використання паспортів під час субтитрування;
      - рецептуру зволожувальних розчинів;
      - причини виникнення браку і заходи до його запобігання;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Старший друкар субтитрування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший друкар субтитрування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший друкар субтитрування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший друкар субтитрування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з вдруковування субтитрів у чорно-білі та кольорові тридцятип'яти- і шістнадцятиміліметрові фільмокопії фізико-хімічним методом.

2.2. Усуває окремі неполадки в роботі субтитрувальних машин.

2.3. Керує друкарями субтитрування.

2.4. Проводить інструктаж з друкарями субтитрування щодо охорони праці та протипожежного захисту.

2.5. Організовує та забезпечує умови для навчання на виробництві друкарів субтитрування.

2.6. Підвищує свій кваліфікаційний рівень.

2.7. Вивчає національний та світовий досвід організації робіт з друкування субтитрів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший друкар субтитрування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший друкар субтитрування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший друкар субтитрування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший друкар субтитрування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший друкар субтитрування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший друкар субтитрування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший друкар субтитрування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший друкар субтитрування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший друкар субтитрування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший друкар субтитрування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший друкар субтитрування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший друкар субтитрування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший друкар субтитрування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший друкар субтитрування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший друкар субтитрування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший друкар субтитрування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.