Інструкція для посади "Формувальник ручного формування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Формувальник ручного формування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією формувальника ручного формування 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - склад та властивості формувальних сумішей та інших матеріалів, які застосовує для виготовлення форм;
      - розміри припусків на усадку та оброблення;
      - щільність набивання форм та їх газопроникність, співвідношення перерізів, взаємне розташування та розміри стояка, живильників та шлакоуловлювача;
      - послідовність виготовлення оболонкових форм та стрижнів;
      - вимоги до готових форм;
      - будову та спосіб застосування контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв, ливникової системи;
      - режим випалювання оболонок.

1.4. Формувальник ручного формування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Формувальник ручного формування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Формувальник ручного формування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Формувальник ручного формування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Формує вручну за моделями та шаблонами, в опоках або в ґрунті великі прості відливки, а також складні відливки середніх розмірів з фасонними поверхнями, з великою кількістю стрижнів та від'ємних частин.

2.2. Формує вручну оболонкові напівформи та стрижні для великих відповідальних відливок складної конфігурації.

2.3. Склеює оболонкові форми пульвербакелітом в гарячому стані.

2.4. Складає оболонкові форми з установленням складних стрижнів.

2.5. Виготовляє форми за складними шаблонами та простими скелетними моделями.

2.6. Формує вручну за моделями суднової арматури з вуглецевої сталі, яку випробовують під тиском до 5 МПа (50 атм), із кольорових сплавів, що випробовують під тиском до 3 МПа (30 атм).

2.7. Складає форми середньої складності з установленням холодильників та стрижнів.

2.8. Набиває та трамбує форми для особливо складних, великих і відповідальних відливок індивідуального виробництва, прошпилює, фарбує та кріпить форми для складних та відповідальних відливок спільно з формувальником ручного формування вищої кваліфікації.

2.9. Керує підйомно-транспортним устаткуванням з підлоги, стропує контейнери, ув'язує вантажі для піднімання та переміщення.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Формувальник ручного формування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Формувальник ручного формування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Формувальник ручного формування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Формувальник ручного формування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Формувальник ручного формування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Формувальник ручного формування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Формувальник ручного формування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Формувальник ручного формування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Формувальник ручного формування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Формувальник ручного формування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Формувальник ручного формування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Формувальник ручного формування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Формувальник ручного формування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Формувальник ручного формування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Формувальник ручного формування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Формувальник ручного формування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення форм: Барабани кранові з діаметром понад 500 до 1000 мм.

5.2. Барабани поршневих кілець.

5.3. Башмаки гальмових колодок.

5.4. Бігуни підкранові різних діаметрів.

5.5. Букси рухомого складу.

5.6. Ванни побутові.

5.7. Виливниці для зливків з масою понад 1,5 до 5 т.

5.8. Відводи пароопалювання.

5.9. Віденець з діаметром 66 мм з литим зубом.

5.10. Втулки з діаметром понад 600 мм.

5.11. Головки задні водяних насосів.

5.12. Жолоби для доменних печей.

5.13. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 500 до 1500 мм.

5.14. Колеса з гладким ободом дво- та тридискові з діаметром до 1000 мм.

5.15. Колеса робочі водяних насосів.

5.16. Колектори вихлопні та всмоктувальні двигунів.

5.17. Колонки водомірного скла.

5.18. Корпуси вентилів з отворами з діаметром понад 100 мм.

5.19. Корпуси водяного та масляного насосів двигунів.

5.20. Корпуси, кришки, коліна труб, трійники суднової арматури.

5.21. Корпуси приводів клапанів тепловозів.

5.22. Корпуси шпиндельних коробок для горизонтально- та вертикально-свердлильних верстатів.

5.23. Кронштейни приводів регуляторів.

5.24. Крильчатки водяних насосів.

5.25. Кришки люків блоку циліндрів дизелів тепловозу.

5.26. Кришки самозмащувальних підшипників з діаметром понад 500 мм.

5.27. Кришки редукторів довжиною понад 700 до 1500 мм.

5.28. Кришки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння.

5.29. Клюзи палубні, бортові, носові, кормові та рейдових бочок з максимальним розміром до 1000 мм з прямим та косим патрубком до 750 мм.

5.30. Кнехти.

5.31. Лапи якірні з масою до 1500 кг.

5.32. Лопаті гребних гвинтів зі спрямленою площею до 1 кв.м.

5.33. Маховики та шківи з діаметром понад 500 до 1500 мм.

5.34. Мульди завалочних машин.

5.35. Муфти з'єднувальні з діаметром понад 500 мм.

5.36. Ніжки станин токарно-гвинторізних верстатів.

5.37. Обмоткотримачі електромашин з діаметром понад 700 мм.

5.38. Обичайки, віденці, кільця, які формуються за шаблонами, з діаметром до 800 мм, які формуються за моделями з діаметром понад 600 до 1200 мм.

5.39. Опоки з площею рознімання понад 3 до 6 кв.м.

5.40. Основини станин горизонтальних та вертикальних верстатів.

5.41. Патрубки з отворами з діаметром понад 1500 мм.

5.42. Патрубки холодильників компресорів тепловозів.

5.43. Плити камбузні.

5.44. Плити опок.

5.45. Поршні циліндрів низького та високого тиску компресорів тепловозів.

5.46. Пуансони з діаметром понад 600 до 1500 мм.

5.47. Розтруби суднові зі стрижнями з діаметром до 1000 мм.

5.48. Сплави вуглецеві та кольорові, які випробовуються тиском до 30 атм.