Інструкція для посади "Формувальник ручного формування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Формувальник ручного формування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією формувальника ручного формування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - послідовність виготовлення складних форм, склад і властивості формувальних матеріалів, які застосовує для виготовлення форм та стрижнів, та вплив їх на якість відливок;
      - властивості та температуру металу, який заливається в форми;
      - місця установлення ливників, додатків та випорів;
      - процеси та режими сушіння форм в сушарках та на місці формування;
      - вимоги до відливок;
      - вплив швидкості остигання металу в формі на структуру відливок;
      - вимоги до модельно-опокової оснастки.

1.4. Формувальник ручного формування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Формувальник ручного формування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Формувальник ручного формування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Формувальник ручного формування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Формує вручну в ґрунті або в опоках складні та відповідальні відливки за роз'ємними та скелетними моделями, шаблонами, зразками.

2.2. Формує багатотільні та тонкостінні відливки з частинами, що виступають, та заглибленнями зі стрижнями складної конфігурації, які встановлює на жеребейки.

2.3. Формує деталі різних типів, які підлягають обробленню, випробуванню під тиском та емалюванню.

2.4. Формує вручну за моделями суднову арматуру з високолегованих сталей, які випробовуються під тиском до 5 МПа (50 атм), з вуглецевих сталей, які випробовуються під тиском понад 5 МПа (50 атм), з кольорових сплавів, які випробовуються під тиском понад 3 МПа (ЗО атм) до 5 МПа (50 атм).

2.5. Складає відповідальні та складні форми з великою кількістю складних стрижнів, які перетинаються на спеціальному кріпленні.

2.6. Виготовляє форми за складними скелетними моделями.

2.7. Виконує роботи з прошпилювання, фарбування та кріплення форм для особливо складних великих та відповідальних відливок та відливок індивідуального виробництва під керівництвом формувальника ручного формування вищої кваліфікації.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Формувальник ручного формування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Формувальник ручного формування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Формувальник ручного формування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Формувальник ручного формування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Формувальник ручного формування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Формувальник ручного формування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Формувальник ручного формування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Формувальник ручного формування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Формувальник ручного формування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Формувальник ручного формування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Формувальник ручного формування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Формувальник ручного формування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Формувальник ручного формування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Формувальник ручного формування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Формувальник ручного формування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Формувальник ручного формування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення форм: Барабани для втулок та паровозних циліндрів.

5.2. Барабани кранові з діаметром понад 1000 мм.

5.3. Букси безщелепні.

5.4. Виливниці для зливків з масою понад 5 до 10 т.

5.5. Гвинти гребні з діаметром до 800 мм.

5.6. Дифузор котла.

5.7. Камери водяні та камери холодильників за моделями зі стрижнями по ободу та кришки до них, які формуються за моделями з діаметром до 2000 мм та які формуються за шаблонами з діаметром до 1000 мм.

5.8. Каретки металорізальних верстатів.

5.9. Картери двигунів.

5.10. Кожухи маховиків двигунів.

5.11. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 1500 до 3500 мм.

5.12. Колеса з гладким ободом дво- та тридискові з діаметром понад 1000 до 2500 мм.

5.13. Колони для кауперів.

5.14. Колектори радіаторів охолодження тепловозів.

5.15. Корпуси та деталі циліндропродувних клапанів.

5.16. Корпуси масляних насосів.

5.17. Корпуси редукторів.

5.18. Кронштейни гребних валів.

5.19. Кришки передні двигунів.

5.20. Кришки редукторів довжиною понад 1500 мм.

5.21. Кришки циліндрів паровозів.

5.22. Кришки складні зі стрижнями, які формуються за шаблонами до 1700 мм.

5.23. Крилатки (робочі колеса) двосторонні та дводискові з діаметром до 1000 мм.

5.24. Клюзи палубні, бортові, носові, кормові, рейдових бочок з максимальним розміром понад 1000 мм з прямим патрубком та з довжиною понад 750 мм з косим патрубком.

5.25. Лапи якірні з масою понад 1500 кг.

5.26. Лопаті гребних гвинтів спрямленою площею понад 1 кв.м до 1,5 кв.м.

5.27. Маховики та шківи з діаметром понад 1500 до 2000 мм.

5.28. Опоки з площею рознімання понад 6 кв.м.

5.29. Палети агломераційних машин.

5.30. Планшайби карусельних верстатів.

5.31. Планки кіпові зі стрижнями довжиною понад 1000 мм.

5.32. Підшипники роз'ємні, поршневі, зчеплені крейцкопфні буксові паровозів.

5.33. Пуансони з діаметром понад 1500 мм.

5.34. Рами рольгангів з однією опорою.

5.35. Розтруби суднові зі стрижнями з діаметром понад 1000 мм.

5.36. Решітки зі стрижнями розміром понад 500 мм.

5.37. Станини водяних насосів.

5.38. Труби водопровідні та каналізаційні з діаметром понад 150 мм.

5.39. Улити однозахідні з кривизною паза до 60 град.

5.40. Шаботи масою понад 10 до 50 т.

5.41. Шестірні та колеса зубчасті з литим зубом з діаметром понад 700 до 1300 мм.

5.42. Щити підшипникові електромашин з діаметром понад 1200 мм.

5.43. Ящики стяжні.