Інструкція для посади "Формувальник ручного формування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Формувальник ручного формування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією формувальника ручного формування 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - послідовність виготовлення особливо складних та відповідальних форм;
      - прилади для визначення вологості просушених форм та стрижнів;
      - правила виготовлення стрижнів та матеріали, які застосовуються для них;
      - витрати рідкого металу на виріб;
      - склад, ливарні та механічні властивості металів.

1.4. Формувальник ручного формування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Формувальник ручного формування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Формувальник ручного формування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Формувальник ручного формування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Формує вручну особливо складні та відповідальні відливки в ґрунті за рознімними та каркасними моделями, шаблонами та зразками.

2.2. Формує, обробляє та складає форми в опоках для багатотільних та тонкостінних відливок високої точності з великою кількістю стрижнів.

2.3. Формує в зібраних опоках та в ґрунті (в цегляній кладці та глині) за моделями та шаблонами.

2.4. Формує вручну за моделями суднову арматуру з високолегованих сталей та кольорових сплавів, які випробовуються під тиском понад 5 МПа (50 атм).

2.5. Виготовляє форми з декількома розніманнями по площинах та за криволінійними поверхнями, а також форми для особливо великих відливок.

2.6. Бере участь у виготовленні особливо складних форм для відливок індивідуального виробництва.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Формувальник ручного формування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Формувальник ручного формування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Формувальник ручного формування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Формувальник ручного формування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Формувальник ручного формування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Формувальник ручного формування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Формувальник ручного формування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Формувальник ручного формування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Формувальник ручного формування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Формувальник ручного формування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Формувальник ручного формування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Формувальник ручного формування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Формувальник ручного формування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Формувальник ручного формування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Формувальник ручного формування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Формувальник ручного формування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення форм: Архітрави з масою до 50 т.

5.2. Баки водоохолоджувальні прокатних станів.

5.3. Балки зв'язувальні великовантажних напіввагонів.

5.4. Балки шкворневі візків вантажних вагонів та тендерів.

5.5. Блоки парових циліндрів.

5.6. Вали верхні колінчасті двигунів.

5.7. Виливниці для зливків з масою понад 10 т.

5.8. Гвинти гребні з діаметром понад 800 до 2000 мм.

5.9. Золотники циліндричні плоскі довжиною понад 1000 мм.

5.10. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 3500 мм.

5.11. Колеса з гладким ободом дво- та тридискові з діаметром понад 2500 мм.

5.12. Конуси та лійки малі засипних апаратів доменних печей.

5.13. Корпуси головок автозчепів та інжекторів.

5.14. Корпуси передніх бабок металорізальних верстатів.

5.15. Корпуси турбін довжиною до 1500 мм.

5.16. Корпуси циркулярних насосів розміром 1000 х 700 х 300 мм.

5.17. Хрестовини до стрілочних переводів суцільнолиті всіх типів та марок з високомарганцевистої сталі.

5.18. Козирки та ковші драг ємністю понад 75 літрів.

5.19. Лінійки для прокатних станів.

5.20. Лопаті гребних гвинтів спрямленою площею понад 1,5 кв.м.

5.21. Люнети металорізальних верстатів.

5.22. Маховики та шківи з діаметром понад 2000 мм.

5.23. Напівкільця для дробарок з масою до 30 т.

5.24. Основини та столи багатошпиндельних вертикально-свердлильних напівавтоматів з великими стрижнями.

5.25. Рами рольгангів з двома опорами.

5.26. Станини пресів з масою до 50 т.

5.27. Триплекс-насоси.

5.28. Траверси для дробарок.

5.29. Турбонасоси малої та середньої потужності.

5.30. Улити двозахідні з кривизною паза понад 60 град.

5.31. Улити живильників кульових млинів з діаметром понад 1500 мм.

5.32. Циліндри компресорів тепловозів.

5.33. Циліндри компенсаторів для турбін потужністю понад 100 000 кВт.

5.34. Шаботи з масою понад 50 т.

5.35. Шестірні та колеса зубчасті з литим зубом з діаметром понад 1300 до 2000 мм.