Інструкція для посади "Формувальник ручного формування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Формувальник ручного формування 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією формувальника ручного формування 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - співвідношення між перерізами живильників, шлаковиків та стояків;
      - порядок визначення місць установлення живильників та усунення дрібних дефектів в них;
      - призначення та умови застосування спеціального інструменту та пристроїв, які застосовує під час формування;
      - спосіб визначення якості просушування форм та стрижнів;
      - правила зберігання моделей;
      - правила керування підйомними механізмами;
      - процеси, які відбуваються в формах під час їх заливання та в період остигання;
      - види та основні причини браку відливок із-за неякісного формування та заходи щодо його запобігання;
      - процес виготовлення оболонкових форм;
      - основні ливарні властивості металів, які заливаються в форми.

1.4. Формувальник ручного формування 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Формувальник ручного формування 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Формувальник ручного формування 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Формувальник ручного формування 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Формує вручну за моделями, в опоках або в ґрунті для малих та середніх розмірів простих відливок, які мають на поверхні ребра та виступи, зі стрижнями середньої складності.

2.2. Формує вручну оболонкові напівформи для дрібних та середніх розмірів відливок простої конфігурації.

2.3. Виготовляє форми з застосуванням простих шаблонів.

2.4. Установлює холодильники.

2.5. Складає малі та середні форми з простими стрижнями, які установлює у легкодоступних місцях форми.

2.6. Набиває та трамбує форми для складних і особливо складних та відповідальних відливок в збірних опоках, прошпилює, фарбує та кріпить форми для великих простих та середніх розмірів складних відливок під керівництвом формувальника ручного формування вищої кваліфікації.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Формувальник ручного формування 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Формувальник ручного формування 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Формувальник ручного формування 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Формувальник ручного формування 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Формувальник ручного формування 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Формувальник ручного формування 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Формувальник ручного формування 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Формувальник ручного формування 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Формувальник ручного формування 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Формувальник ручного формування 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Формувальник ручного формування 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Формувальник ручного формування 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Формувальник ручного формування 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Формувальник ручного формування 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Формувальник ручного формування 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Формувальник ручного формування 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення форм: Барабани кранові з діаметром до 500 мм.

5.2. Бабіни брашпіля, які виконуються в стрижнях, та моделі з діаметром до 500 мм.

5.3. Виливниці для зливків з масою до 1,5 т.

5.4. Втулки з діаметром до 600 мм.

5.5. Диски з білого чавуну з діаметром до 600 мм.

5.6. Днища для вагранок.

5.7. Замкотримачі автозчепів.

5.8. Заготовки втулок зі стрижнями довжиною понад 300 мм.

5.9. Зуби ковшів зі стрижнями довжиною понад 500 до 700 мм.

5.10. Картери коробок телескопічних підйомників автосамоскидів.

5.11. Клапани "Лудло".

5.12. Клини футерівки всіх видів та планки кіпові довжиною до 1000 мм.

5.13. Корпуси кінгстонів довжиною до 500 мм та висотою до 400 мм.

5.14. Клюзи суднові малих розмірів.

5.15. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 300 до 500 мм.

5.16. Колосники для промислових печей та котлів.

5.17. Консолі для горизонтально-вертикально-фрезерних верстатів.

5.18. Корпуси вентилів з отворами з діаметром понад 50 до 100 мм.

5.19. Корпуси масляних насосів самоскидів.

5.20. Корпуси пісочниць.

5.21. Кришки буксові.

5.22. Кришки всмоктувальні клапанів.

5.23. Кришки підшипників з діаметром до 500 мм з каналами для кільцевого змащування.

5.24. Кришки редукторів довжиною до 700 мм.

5.25. Маховики, втулки, шківи з діаметром до 500 мм.

5.26. Муфти з'єднувальні з діаметром понад 300 до 500 мм.

5.27. Муфти шкворневого ящика.

5.28. Обичайки та кільця за моделями з діаметром до 600 мм.

5.29. Обмоткотримачі електромашин з діаметром понад 500 до 700 мм.

5.30. Опоки з площею рознімання понад 0,5 до 3 кв.м.

5.31. Патрубки відводів води з кришки циліндрів дизеля.

5.32. Патрубки з отворами діаметром понад 80 до 100 мм.

5.33. Пуансони з діаметром до 600 мм.

5.34. П'ятники гальмових гвинтів.

5.35. Рамки для стрижнів з великою кількістю переплетень.

5.36. Рами, шарніри, напівшарніри з найбільшим розміром до 500 мм.

5.37. Розпірки буксові.

5.38. Стакани буферні.

5.39. Траверси щіткотримачів.

5.40. Трапи зі стрижнями з найбільшим розміром до 400 мм.

5.41. Фланці лопатевих насосів редукторів.

5.42. Фланці фрикційних муфт.

5.43. Футерівка облицювальна з білого чавуну з найбільшим розміром до 500 мм.

5.44. Шайби розбіжні всіх серій.

5.45. Шестірні з литим зубом з діаметром до 400 мм.

5.46. Шківи та втулки з діаметром до 300 мм.