Інструкція для посади "Електрогазозварник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрогазозварник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрогазозварника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову різної електрозварювальної і газорізальної апаратури, автоматів та напівавтоматів;
      - особливості зварювання та електродугового стругання на змінному і постійному струмі;
      - основні закони електротехніки у межах роботи, яку виконує;
      - види дефектів в зварних швах і методи щодо їх запобігання і усунення;
      - основні відомості про зварюваність металів;
      - механічні властивості металів, які зварює;
      - принцип підбирання режиму зварювання за приладами;
      - марки і типи електродів;
      - загальні відомості про методи одержання та зберігання найбільш розповсюджених газів: ацетилену, водню, кисню, пропан-бутану, які використовуються під час газового зварювання;
      - процес газового різання легованої сталі.

1.4. Електрогазозварник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрогазозварник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрогазозварник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрогазозварник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручне дугове, плазмове і газове зварювання середньої складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів та складних деталей вузлів, конструкцій і трубопроводів із вуглецевих сталей у всіх просторових положеннях зварного шва.

2.2. Виконує ручне кисневе плазмове і газове прямолінійне і фігурне різання і різання бензорізальними та гасорізальними апаратами на переносних, стаціонарних і плазморізальних машинах, в різних положеннях складних деталей з різних сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою.

2.3. Виконує киснево-флюсове різання деталей з високохромистих і хромистонікелевих сталей і чавуну.

2.4. Виконує кисневе різання суднових об'єктів на плаву.

2.5. Виконує автоматичне і механічне зварювання середньої складності та складних апаратів, вузлів, конструкцій, трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів.

2.6. Виконує автоматичне зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в складних умовах.

2.7. Виконує ручне електродугове повітряне стругання складних і відповідальних деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів в різних положеннях.

2.8. Зварює конструкції з чавуну.

2.9. Наплавляє дефекти складних деталей машин, механізмів, конструкцій і відливок під механічне оброблення та пробний тиск.

2.10. Виконує гаряче правлення складних і відповідальних конструкцій.

2.11. Читає креслення складних зварних металоконструкції.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрогазозварник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрогазозварник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрогазозварник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрогазозварник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрогазозварник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрогазозварник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрогазозварник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрогазозварник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрогазозварник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрогазозварник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрогазозварник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрогазозварник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрогазозварник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрогазозварник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрогазозварник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрогазозварник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати, посуди і ємності з вуглецевої сталі, які працюють без тиску, - зварювання.

5.2. Апарати і посудини для хімічних та нафтохімічних виробництв: резервуари, сепаратори, посудини тощо - вирізання отворів зі скосом кромок.

5.3. Арматура трубопровідна запірна з кольорових металів і сплавів під пробний тиск понад 1,6 до 5 МПа (понад 15,5 до 48,4 атм) - наплавлення дефектів.

5.4. Баки трансформаторів - приварювання патрубків, зварювання коробок під виводи, коробок охолоджувачів, установок струму та кришок баків.

5.5. Балери керма, кронштейни гребних валів - наплавлення.

5.6. Блоки циліндрів двигунів автомобілів - наплавлення раковин у відливках.

5.7. Вали колінчасті - наплавлення шийок.

5.8. Вируби з кольорових сплавів тонкостінні (кришки повітроохолоджувачів, підшипникові щити, вентилятори турбогенераторів) - наварювання латунню або силуміном.

5.9. Вироби чавунні великі: рами, шківи, маховики, шестірні - наплавлення раковин і тріщин.

5.10. Вкладиші бронзові і латунні - наплавлення на стальні підшипники.

5.11. Гарнітура і корпуси пальників котлів - зварювання.

5.12. Деталі з листової нержавіючої сталі, алюмінієвих або мідних сплавів - газоелектричне зварювання зі скосом кромок.

5.13. Деталі із чавуну - зварювання, наплавлення з підігріванням та без підігрівання.

5.14. Деталі з листової сталі товщиною понад 60 мм - різання вручну за розміткою.

5.15. Деталі та вузли кольорових металів - зварювання з наступним випробуванням під тиском.

5.16. Зуби чавунні шестерень - наплавлення.

5.17. Камери робочих коліс гідравлічних турбін - зварювання і наплавлення.

5.18. Каркаси промислових печей і котлів - зварювання.

5.19. Картери великих моторів та корпуси механічної передачі тепловозів - зварювання.

5.20. Картери моторів нижні - зварювання.

5.21. Кільця регулювальні гідравлічних турбін - зварювання та наплавлення.

5.22. Конструкції доменних печей (кожухи, повітропідігрівачі, газопроводи) - різання зі скосом кромок.

5.23. Колектори газовихлопні і труби - зварювання.

5.24. Корпуси і мости ведучих коліс жниварки - зварювання.

5.25. Корпуси компресорів, циліндри низького і високого тиску повітряних компресорів - наплавлення тріщин.

5.26. Корпуси роторів з діаметром до 3500 мм - зварювання.

5.27. Корпуси стопорних клапанів турбін потужністю до 25 000 кВт - зварювання.

5.28. Корпуси щіткотримачів, сегменти реверсів, ротори електродвигунів - наплавлення.

5.29. Котушки полюсів електричних машин зі штабової міді - зварювання та приварювання перемичок.

5.30. Кріплення та опори для трубопроводів - зварювання.

5.31. Кронштейни і кріплення шкворневі візка тепловоза - зварювання.

5.32. Кулі, поплавки і цистерни зі спеціальних алюмінієвих сплавів - зварювання.

5.33. Листи великих товщин (броня) - зварювання.

5.34. Меблі з алюмінію - зварювання.

5.35. Пиле-, газоповітропроводи, вузли паливоподавання та електрофільтрів - зварювання.

5.36. Підкоси, піввісі стояка шасі літаків - зварювання.

5.37. Підігрівачі - зварювання обойми, водогрійної труби з обоймою, конусом, кільцями і фланцями.

5.38. Підшипники і вкладиші буксові, дишлові - наплавлення по рамці та наплавлення тріщин.

5.39. Плити фундаментні великі електричних машин - зварювання.

5.40. Поршні пневматичних молотів - наплавлення раковин і тріщин.

5.41. Рами транспортерів - зварювання.

5.42. Рами золотникові, маятники - зварювання.

5.43. Рами ілюмінаторні з алюмінієвих сплавів - зварювання.

5.44. Резервуари повітряні тролейбусів - зварювання.

5.45. Резервуари для нафтопродуктів місткістю менше 1000 куб.м - зварювання.

5.46. Рейки і збірні хрестовини - наплавлення кінців.

5.47. Рейкові стикові з'єднання - приварювання в експлуатаційних умовах.

5.48. Сітки металеві і кручені для целюлозно-паперового виробництва - паяння кінців срібним припоєм.

5.49. Станини дробарок - зварювання.

5.50. Станини і корпуси електричних машин зварнолиті - зварювання.

5.51. Станини великих верстатів чавунні - зварювання.

5.52. Станини робочих клітей прокатних станів - наплавлення.

5.53. Статори турбогенераторів з повітряним охолодженням - зварювання.

5.54. Труби бурильні - приварювання муфт.

5.55. Трубки під датчики з радіоактивним ізотопом - наплавлення.

5.56. Трубні елементи котлів, бронелисти тощо - гаряче правлення.

5.57. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації - зварювання на монтажі.

5.58. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - зварювання в цехових умовах.

5.59. Трубопроводи технологічні V категорії - зварювання.

5.60. Уповільнювачі вагонів - зварювання та наплавлення вузлів в експлуатаційних умовах.

5.61. Фахверки, зв'язки, ліхтарі, прогони, монорейки - зварювання.

5.62. Фрези і штампи складні - зварювання і наплавлення швидкоріза і твердого сплаву.

5.63. Холодильники латунні - зварювання швів під гідровипробування при тиску до 2,5 МПа (24,2 атм).

5.64. Циліндри блоків автомашин - наплавлення раковин.

5.65. Цистерни автомобільні - зварювання.

5.66. Щогли, вишки бурові та експлуатаційні - зварювання в цехових умовах.