Інструкція для посади "Електрогазозварник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрогазозварник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрогазозварника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову електрозварювальних та плазморізальних машин, газозварювальної апаратури, автоматів, напівавтоматів та плазмотрона, які обслуговує;
      - вимоги до зварного шва та поверхонь після повітряного стругання;
      - способи підбирання марок електродів залежно від марок сталей;
      - властивості і значення обмазок електродів;
      - будову зварного шва;
      - способи їх випробування і види контролю;
      - правила підготовки деталей і вузлів під зварювання та заварювання;
      - правила підбирання режиму нагрівання металу залежно від марки металу та його товщини;
      - причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання;
      - основні технологічні прийоми зварювання і наплавлення деталей із різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, режим різання та витрачання газів під час кисневого та газоелектричного різання.

1.4. Електрогазозварник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрогазозварник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрогазозварник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрогазозварник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручне дугове, плазмове, газове зварювання, автоматичне і напівавтоматичне зварювання простих деталей та конструкцій вузлів з конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів та середньої складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів із вуглецевих сталей у всіх положеннях шва, крім стельового.

2.2. Виконує кисневе плазмове прямолінійне і криволінійне різання в різних положеннях металів, простих і середньої складності деталей із вуглецевих та легованих сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою вручну на переносних, стаціонарних і плазморізальних машинах у всіх положеннях зварного шва.

2.3. Виконує ручне кисневе різання і різання бензорізальними і гасорізальними апаратами на задані розміри з виділенням відходів кольорових металів та зі зберіганням або вирізанням вузлів і частин машин.

2.4. Виконує ручне дугове повітряне стругання простих і середньої складності деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів в різних положеннях.

2.5. Наплавляє раковини та тріщини в деталях, вузлах і відливках середньої складності.

2.6. Виконує попереднє і супроводжувальне підігрівання під час зварювання деталей з додержанням заданого режиму.

2.7. Читає креслення середньої складності деталей, вузлів і конструкцій.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрогазозварник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрогазозварник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрогазозварник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрогазозварник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрогазозварник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрогазозварник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрогазозварник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрогазозварник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрогазозварник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрогазозварник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрогазозварник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрогазозварник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрогазозварник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрогазозварник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрогазозварник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрогазозварник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура з олов'яних бронз та кременистої латуні під пробний тиск до 1,6 МПа (15,5 атм) - наплавлення дефектів.

5.2. Барабани бітерні та різальні, передні і задні осі тракторного причепу, дишла і рами комбайна і хедера, шнеки жниварки, гребка і мотовила - зварювання.

5.3. Боковини, перехідні площадки, підніжки, каркаси та обшивання залізничних вагонів - зварювання.

5.4. Балансири ресорного підвішування рухомого складу - вирізання за розміткою вручну.

5.5. Буї і бочки рейдові, артщити і понтони - зварювання.

5.6. Вали колінчасті двигунів і вали кулачкові автомобілів - заварювання спецсталями дефектів напівоброблених поковок.

5.7. Вали електричних машин - наплавлення шийок.

5.8. Глушники - зварювання.

5.9. Двигуни внутрішнього згоряння (паливна та повітряна системи) - зварювання.

5.10. Деталі автомобіля (горловина маслонагрівача, картер коробки, кришка картера) - наплавлення дефектів.

5.11. Деталі з листової сталі товщиною до 60 мм - вирізання вручну за розміткою.

5.12. Деталі каркасу кузова вантажних вагонів - зварювання.

5.13. Деталі кулісного механізму - наплавлення отворів.

5.14. Диски гальмові бронзові - наплавлення раковин.

5.15. Додатки, ливники у відливках складної конфігурації товщиною понад 300 мм - різання.

5.16. Заготовки для ручного або автоматичного електродугового зварювання - різання без скосу.

5.17. Каркаси для щитів і пультів керування - зварювання.

5.18. Катки опорні - зварювання.

5.19. Кожухи складені, котли обігрівання - зварювання.

5.20. Кожухи еластичних муфт - зварювання.

5.21. Колодки гальмові вантажних автомобілів, кожухи, піввісі заднього моста - підварювання.

5.22. Конструкції, вузли, деталі під артустановки - зварювання.

5.23. Корпуси електричної вибухонебезпечної апаратури - зварювання.

5.24. Крани вантажопідйомні - наплавлення скатів.

5.25. Кузови автосамоскидів - зварювання.

5.26. Кулі газифікаторів латунні (відкриті) - наплавлення.

5.27. Маточини заднього колеса, задній міст та інші деталі автомобіля - паяння ковкого чавуну.

5.28. Мости задні автомобілів - наплавлення раковин у відливках.

5.29. Облицювання радіатора автомобіля - заварювання тріщин.

5.30. Поплавки регулятора рівня (арматура) - зварювання.

5.31. Проектори - приварювання до корпусу корабля.

5.32. Рамки дишел паровоза - наплавлення.

5.33. Рамки профільні вікна кабін водія - зварювання.

5.34. Рами пантографів - зварювання.

5.35. Рами тепловоза - приварювання кондукторів, листів настилу, деталей.

5.36. Резервуари для непальних рідин і гальмових систем рухомого складу - зварювання.

5.37. Різці фасонні і штампи прості - зварювання.

5.38. Сальники валів перегородні - наплавлення корпусу і натискної втулки.

5.39. Станини верстатів малих розмірів - зварювання.

5.40. Стояки, бункерні решітки, перехідні площадки, сходи, перила огорожі, настили, обшивка котлів - зварювання.

5.41. Стики і пази секцій, перегородок палуб, вигородок - автоматичне зварювання на стелажі.

5.42. Труби вентиляційні - зварювання.

5.43. Труби газовихлопні мідні - зварювання.

5.44. Труби димові висотою до 30 м та вентиляційні з листової вуглецевої сталі - зварювання.

5.45. Труби зв'язні димові в котлах і труби пароперегрівачів - зварювання.

5.46. Труби загального призначення - різання скосу кромок.

5.47. Труби гальмової магістралі - зварювання.

5.48. Трубопроводи безнапірні для води (крім магістральних) - зварювання.

5.49. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації - зварювання в цехових умовах.

5.50. Цистерни автомобільні - автоматичне зварювання.

5.51. Шестірні - наплавлення зубів.