Інструкція для посади "Електрогазозварник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрогазозварник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрогазозварником 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електричні схеми та конструкції різних зварювальних машин, автоматів, напівавтоматів і джерел живлення;
      - технологічні властивості металів, що зварює, включаючи високолеговані сталі, а також наплавленого металу та металу, який підлягає струганню;
      - технологічну послідовність накладання зварних швів;
      - вплив термічного оброблення на властивості зварного шва;
      - правила різання під водою.

1.4. Електрогазозварник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрогазозварник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрогазозварник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрогазозварник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручне дугове та плазмове зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, що працюють у складних умовах.

2.2. Виконує кисневе та плазмове прямолінійне і горизонтальне різання особливо складних деталей з різних марок сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою вручну з обробленням кромок під зварювання, у тому числі із застосуванням спеціальних флюсів.

2.3. Виконує автоматичне зварювання особливо відповідальних будівельних і технологічних конструкцій, що працюють під динамічними та вібраційними навантаженнями.

2.4. Виконує механізоване зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, що працюють у важких умовах.

2.5. Зварює відповідальні конструкції у блочному виконанні в усіх просторових положеннях зварного шва.

2.6. Зварює і наплавляє тріщини та раковини у тонкостінних виробах із важкодоступними для зварювання місцями.

2.7. Виконує термооброблення газовим пальником зварених стиків після зварювання.

2.8. Читає креслення особливо складних зварних просторових металоконструкцій.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрогазозварник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрогазозварник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрогазозварник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрогазозварник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрогазозварник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрогазозварник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрогазозварник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрогазозварник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрогазозварник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрогазозварник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрогазозварник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрогазозварник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрогазозварник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрогазозварник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрогазозварник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрогазозварник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Зварювання: апаратів і посудин з вуглецевих сталей, що працюють під тиском, та з легованих сталей, що працюють без тиску; арматури несучих залізобетонних конструкцій (фундаменти, колони, перекриття тощо); баків унікальних потужних трансформаторів, включаючи приварювання підіймальних гаків, домкратних скоб, нержавіючих плит, що працюють під динамічними навантаженнями; балок і траверс візків кранів та балансирів; прогонних балок мостових кранів вантажопідйомністю до 30 т; хребтових, буферних, шворневих балок, рам візків локомотивів і вагонів; блоків будівельних і технологічних конструкцій з листового металу (повітронагрівачі, скрубери, сепаратори, реактори тощо); змійовиків з червоної міді; колон, бункерів, кроквяних і підкроквяних ферм, балок, естакад тощо; гірничопрохідницьких комплексів, навантажувальних машин, блокоукладальників, шахтних електровозів; корпусів головок, траверс та інших складних вузлів пресів і молотів, а також роторів з діаметром понад 3500 мм; основин з високолегованих бурових труб під бурові вишки та тридизельні приводи; опорних плит крокуючих екскаваторів; складних пресформ (підварювання у важкодоступних місцях); рам і вузлів автомобілів і дизелів, шворневих і піддизельних локомотивів; стиків випусків арматури елементів несучих складних залізобетонних конструкцій; шин, стрічок, компенсаторів до них з кольорових металів; щогл, бурових та експлуатаційних вишок під час монтажу.

5.2. Наплавлення: арматури трубопровідної запірної з високоолов'яних бронз та кременистої латуні - під пробний тиск понад 5,0 МПа (48,4 атм); дефектів на корпуси, кришки, трійники, коліна, циліндри чавунні.