Інструкція для посади "Електрогазозварник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрогазозварник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрогазозварника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електричні схеми і конструкції різних зварювальних машин, автоматів, напівавтоматів та джерел живлення;
      - технологічні властивості металів, які зварює, включаючи високолеговані сталі, а також наплавленого металу і металу, який підлягає струганню;
      - вибір технологічної послідовності накладання зварних швів і режимів зварювання;
      - вплив термічного оброблення на властивості зварного шва;
      - правила різання металів під водою.

1.4. Електрогазозварник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрогазозварник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрогазозварник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрогазозварник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручне дугове, плазмове та газове зварювання складних і відповідальних апаратів, деталей, вузлів, конструкцій та трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, які призначені для роботи під динамічними та вібраційними навантаженнями та під тиском.

2.2. Виконує ручне дугове та плазмове зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в складних умовах.

2.3. Виконує кисневе і плазмове прямолінійне і горизонтальне різання особливо складних деталей з різних сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою вручну з обробленням кромок під зварювання, в тому числі з застосуванням спеціальних флюсів з різних сталей і сплавів.

2.4. Виконує кисневе різання металів під водою.

2.5. Виконує автоматичне і механізоване зварювання особливо складних і відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, кольорових металів і сплавів.

2.6. Виконує автоматичне зварювання особливо відповідальних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними та вібраційними навантаженнями.

2.7. Виконує механізоване зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють у важких умовах.

2.8. Виконує ручне електродугове повітряне стругання особливо складних і відповідальних деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів в різних положеннях.

2.9. Зварює відповідальні конструкції в блочному виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва.

2.10. Зварює і наплавляє тріщини і раковини в тонкостінних виробах з важкодоступними для зварювання місцями.

2.11. Виконує термооброблення газовим пальником зварені стики після зварювання.

2.12. Читає креслення особливо складних зварних просторових металоконструкцій.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрогазозварник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрогазозварник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрогазозварник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрогазозварник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрогазозварник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрогазозварник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрогазозварник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрогазозварник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрогазозварник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрогазозварник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрогазозварник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрогазозварник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрогазозварник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрогазозварник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрогазозварник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрогазозварник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Амбразури доменних печей - наплавлення раковин і тріщин.

5.2. Апарати і посудини з вуглецевих сталей, які працюють під тиском, та з легованих сталей, які працюють без тиску, - зварювання.

5.3. Арматура мартенівських печей - зварювання під час ремонту діючого устаткування.

5.4. Арматура несучих залізобетонних конструкцій (фундаменти, колони, перекриття тощо) - зварювання.

5.5. Арматура трубопровідна запірна з олов'яних бронз та кременистої латуні - наплавлення під пробний тиск понад 5,0 МПа (48,4 атм).

5.6. Баки унікальних потужних трансформаторів - зварювання, включаючи приварювання підіймальних гаків, домкратних скоб, нержавіючих плит, які працюють під динамічними навантаженнями.

5.7. Балки і траверси візків кранів та балансири - зварювання.

5.8. Балки прогонні мостових кранів вантажністю менше 30 т - зварювання.

5.9. Балки хребтові, буферні, шкворневі, рами візків локомотивів і вагонів - зварювання.

5.10. Балони, ковпаки, сфери, які працюють в вакуумі, - зварювання.

5.11. Барабани котлів з тиском до 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.

5.12. Блоки будівельних і технологічних конструкцій з листового металу (повітронагрівачі, скрубери, кожухи доменних печей, сепаратори, реактори, газоходи доменних печей тощо) - зварювання.

5.13. Блоки циліндрів та водяні колектори виробів - зварювання.

5.14. Вали колінчасті великі - зварювання.

5.15. Ванни свинцеві - зварювання.

5.16. Відливки алюмінієві і бронзові, складні і великі - наплавлення раковин і тріщин.

5.17. Вузли підмоторних рам і циліндри амортизаторів шасі літаків - зварювання.

5.18. Газгольдери і резервуари для нафтопродуктів об'ємом 5000 м і більше - зварювання в цехових умовах.

5.19. Газонафтопродуктопроводи - зварювання на стелажі.

5.20. Деталі газозварювальної апаратури - паяння срібними припоями.

5.21. Деталі особливо відповідальних машин і механізмів (апарати засипні доменних печей, гвинти гребні, лопаті турбін, валки прокатних станів тощо) - наплавлення спеціальними, твердими зносостійкими і корозійностійкими матеріалами.

5.22. Деталі складної конфігурації відповідальних конструкцій - різання з обробкою кромок під зварювання без допоміжного механічного оброблення.

5.23. Деталі відповідальних машин, механізмів і конструкцій кованих, штампованих і литих (гвинти гребні, лопаті турбін, блоки циліндрів двигунів тощо) - наплавлення дефектів.

5.24. Днища кульові та сферичні - вирізання косих отворів без попереднього механічного оброблення.

5.25. Змійовики з червоної міді - зварювання.

5.26. Кесони для мартенівських печей, які працюють при високих температурах, - зварювання.

5.27. Кесони мартенівських печей (гарячий ремонт) - внутрішнє наплавлення.

5.28. Колектори складної конфігурації з 20 і більше деталей з нержавіючої сталі та жароміцної сталі з перевіркою на мікроструктуру та рентгенографію - зварювання.

5.29. Колони, бункери, кроквяні і підкроквяні ферми, балки, естакади тощо - зварювання.

5.30. Компенсатори сильфонного типу з нержавіючих сталей - паяння.

5.31. Конструкції радіощогл, телевишок та опор ЛЕП - зварювання в стаціонарних умовах.

5.32. Корпуси врубових, навантажувальних машин, вугільних комбайнів та шахтних електровозів - зварювання.

5.33. Корпуси головок, траверси, основини та інші складні вузли пресів і молотів - зварювання.

5.34. Корпуси, кришки, трійники, коліна, циліндри чавунні - наплавлення дефектів.

5.35. Корпуси роторів з діаметром понад 3500 мм - зварювання.

5.36. Корпуси стопорні клапанів турбін потужністю понад 25 000 кВт - зварювання.

5.37. Кришки, статори та облицювання лопатей гідравлічних турбін - зварювання.

5.38. Основини з високолегованих бурових труб під бурові вишки та тридизельні приводи - зварювання.

5.39. Плити опорні крокуючих екскаваторів - зварювання.

5.40. Прес-форми складні - підварювання у важкодоступних місцях.

5.41. Рами та вузли автомобілів і дизелів - зварювання.

5.42. Рами шкворневі і піддизельні локомотивів - зварювання.

5.43. Резервуари для нафтопродуктів місткістю від 1000 і менше 5000 куб.м - зварювання на монтажі.

5.44. Ротори електричних машин - зварювання короткозамкнених кілець, стрижнів, наплавлення.

5.45. Станини складні, фартухи великих токарних верстатів - зварювання наплавлення тріщин.

5.46. Стики випусків арматури елементів несучих збірних залізобетонних конструкцій - зварювання.

5.47. Труби свинцеві - зварювання.

5.48. Трубки імпульсні системи КВП і автоматики - зварювання.

5.49. Трубні елементи парових котлів тиском до 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.

5.50. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - зварювання на монтажі.

5.51. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання середнього і низького тиску - зварювання на монтажі та в цехових умовах.

5.52. Трубопроводи технологічні III і IV категорій (груп), а також трубопроводи пари і води II і IV категорій - зварювання.

5.53. Холодильники латунні - зварювання швів під гідровипробування під тиском понад 2,5 МПа (24,2 атм).

5.54. Циліндри двигунів - наплавлення внутрішніх і зовнішніх сорочок.

5.55. Шини, стрічки, компенсатори до них з кольорових металів - зварювання.

5.56. Щогли, вишки бурові і експлуатаційні - зварювання на монтажі.