Інструкція для посади "Цукерник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Цукерник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією цукерника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - рецептури й технологію приготування цукеркових мас і виготовлення напівмеханізованим способом різних видів цукерок та національних ласощів;
      - прийоми оздоблення та прикрашання виробів;
      - технологію виготовлення на розмазувальному транспортері багатошарових і збивних цукерок;
      - будову, правила експлуатації та регулювання роботи варильної апаратури, цукерковідливальної машини, розмазувального транспортера, збивальних і різальних машин;
      - рецептури та технологію виготовлення трюфелів, напівфабрикатів, заготівок, оздоблювальних матеріалів для виготовлення цукерок, що входять у "Шоколадні", "Театральні" та інші набори.

1.4. Цукерник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Цукерник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Цукерник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Цукерник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес виготовлення різних видів цукерок та національних ласощів напівмеханізованим способом.

2.2. Веде підготовку, перевіряє якість, визначає готовність цукеркових мас.

2.3. Заготовляє начинки, глазур.

2.4. Формує цукерки.

2.5. Глазурує і художньо оздоблює цукерки.

2.6. Відливає корпуси цукерок на відливній машині.

2.7. Готує цукеркові маси за заданою рецептурою, підготовлює їх для відливання і подає в завантажувальну лійку.

2.8. Регулює роботу відливальної головки.

2.9. Контролює підготовку і правильне наповнення лотків крохмалем, якість штампованих чашечок.

2.10. Стежить за процесом вистоювання корпусів.

2.11. Веде виготовлення на розмазувальному транспортері багатошарових цукерок і збивальних корпусів цукерок типу "Суфле".

2.12. Готує цукеркові маси за заданою рецептурою, темперує, збиває, змішує з іншими компонентами.

2.13. Послідовно наносить на стрічку транспортера й розмазує окремі шари.

2.14. Загладжує й ріже цукеркові пласти.

2.15. Веде процес виготовлення трюфелів.

2.16. Збиває масу, перевіряє її якість.

2.17. Формує трюфелі на машинах або вручну.

2.18. Завантажує трюфелі у дражувальний котел, покриває їх шоколадною глазур'ю, обкачує порошком у суміші з цукровою пудрою.

2.19. Вивантажує трюфелі із дражувального котла, відділяє надлишки какао-порошку.

2.20. Зважує готові трюфелі.

2.21. Виконує роботи щодо підготування напівфабрикатів, заготівок, оздоблювальних матеріалів для виготовлення цукерок, що входять у "Шоколадні", "Театральні" та інші набори.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Цукерник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Цукерник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Цукерник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Цукерник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Цукерник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Цукерник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Цукерник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Цукерник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Цукерник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Цукерник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Цукерник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Цукерник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Цукерник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Цукерник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Цукерник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Цукерник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.