Інструкція для посади "Цукерник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Цукерник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією цукерника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості сировини та напівфабрикатів, вимоги до їх якості;
      - рецептуру й технологію приготування цукеркових мас;
      - технологію формування відливних цукерок;
      - будову устаткування лінії;
      - правила регулювання роботи темперувальної, помадно-збивальної машини, установки для прискореного вистоювання корпусів цукерок;
      - призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - органолептичні методи оцінки якості готової продукції.

1.4. Цукерник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Цукерник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Цукерник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Цукерник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес виготовлення цукерок на відливально-формувальному агрегаті.

2.2. Контролює дотримання рецептур та технологічних режимів приготування помадних, желейних та інших цукеркових мас для формування.

2.3. Регулює процес відливання й вистоювання корпусів, очищає їх від крохмалю.

2.4. Забезпечує взаємодію всіх вузлів і механізмів агрегату, усуває несправності в їх роботі.

2.5. Стежить за рівномірним наповненням лотків крохмалем, якістю штампування чашечок та їх заповненням.

2.6. Виявляє й усуває причини деформації корпусів, несправності в процесі роботи.

2.7. Контролює вагу корпусів відповідно до стандартів.

2.8. Веде процес виготовлення цукерок на потоково-механізованій лінії з прискореним вистоюванням.

2.9. Варить цукеркові маси, підігріває маси, вводить компоненти відповідно до рецептури, збиває й темперує маси, відливає та проводить прискорене вистоювання корпусів.

2.10. Стежить за процесом наступного оброблення, оздоблення цукерок.

2.11. Запобігає і усуває несправності та порушення ритму роботи і технологічного режиму.

2.12. Стежить за якістю продукції.

2.13. Бере проби та проводить аналіз цукеркової маси на вологість.

2.14. Стежить за температурним режимом у холодильній камері.

2.15. Веде процес виготовлення пралінових і помадних цукерок на безперервних потокових комплексно-механізованих лініях методом випресовування.

2.16. Підготовляє маси до процесу формування, ріже джгути, глазурує і загортає цукерки.

2.17. Стежить за перебігом технологічного процесу, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами лабораторних аналізів і органолептичним методом.

2.18. Контролює дотримання рецептур.

2.19. Веде процес виготовлення цукерок типу "Грильяж" на безперервній потоковій комплексно-механізованій лінії.

2.20. Веде процес розплавлення цукру, розмелу, готує цукеркові маси для грильяжу.

2.21. Стежить за процесом наступного оброблення цукеркової маси, оздоблення цукерок.

2.22. Регулює процес розплавлення цукру та приготування цукеркової маси за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.23. Стежить за технічним станом і забезпечує безперебійну синхронну роботу всіх машин, автоматів, апаратів, агрегатів і контрольно-вимірювальних приладів, що входять до лінії.

2.24. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.25. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Цукерник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Цукерник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Цукерник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Цукерник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Цукерник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Цукерник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Цукерник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Цукерник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Цукерник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Цукерник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Цукерник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Цукерник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Цукерник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Цукерник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Цукерник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Цукерник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.