Інструкція для посади "Готувач шампанського 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач шампанського 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією готувача шампанського 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології приготування ігристого вина пляшковим і резервуарним методом;
      - технології генерації чистої культури дріжджів;
      - біофізико-хімічні властивості вина, дріжджів, цукру, вуглекислоти;
      - технологічні інструкції і вимоги до якості готової продукції;
      - принцип роботи і правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, комунікацій.

1.4. Готувач шампанського 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач шампанського 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач шампанського 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач шампанського 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес генерації чистої культури дріжджів в апаратах або батареях безперервної дії.

2.2. Збирає дріжджі.

2.3. Готує стерильне живильне середовище і здійснює засів дріжджів.

2.4. Стежить за процесом генерації.

2.5. Подає дріжджову розводку на виробництво насосами, дозувальними пристроями.

2.6. Готує і обробляє резервуарну (або тиражну) суміш для вторинного бродіння.

2.7. Наповнює напірні апарати виноматеріалами та лікером за допомогою відцентрових насосів або під тиском двоокису вуглецю.

2.8. Знекислює суміш біологічним або іншими методами.

2.9. Підігріває суміш до встановленої температури, підтримує її на цьому рівні з подальшим охолодженням.

2.10. Подає суміш на шампанізацію.

2.11. Стежить за надходженням суміші у збірники та рівнем їх наповнення, дозуванням Дріжджів, передаванням обробленої суміші на вторинне бродіння.

2.12. Контролює температуру води і суміші.

2.13. Готує цукровий сироп, тиражний та експедиційний лікер у котлах, реакторах, місткостях з мішалками, ротаційних бочках та іншому устаткуванні.

2.14. Завантажує компоненти насосами, дозаторами, транспортерами, шнеками та іншими завантажувальними механізмами.

2.15. Подає воду, пару, паливо.

2.16. Контролює технологічні процеси за результатами лабораторних аналізів і органолептично.

2.17. Визначає момент закінчення процесу приготування продукту, проводить фільтрацію, відбирає проби.

2.18. Чистить, миє, дезінфікує устаткування, місткості, фільтри, шнеки.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач шампанського 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач шампанського 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач шампанського 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач шампанського 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач шампанського 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач шампанського 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач шампанського 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач шампанського 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач шампанського 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач шампанського 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач шампанського 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач шампанського 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач шампанського 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач шампанського 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач шампанського 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач шампанського 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.