Інструкція для посади "Готувач шампанського 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач шампанського 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією готувача шампанського 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні властивості ігристого вина, дріжджів і допоміжних матеріалів, які застосовуються;
      - основи технології розмноження чистої культури дріжджів;
      - технологічний режим і правила його дотримання;
      - принцип роботи обслуговуваного устаткування, апаратів, комунікацій;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - правила ведення обліку.

1.4. Готувач шампанського 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач шампанського 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач шампанського 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач шампанського 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні і відповідальні операції і роботи з розмноження чистої культури дріжджів і приготування дріжджової розводки під керівництвом готувача шампанського вищої кваліфікації або майстра (технолога).

2.2. Стерилізує апарати, місткості, посуд.

2.3. Освітлює (фільтрує, відстоює) живильне середовище.

2.4. Наповнює живильним середовищем стерилізатори, стерилізує та зливає у стерильні місткості.

2.5. Подає дріжджову розводку в живильне середовище і на виробництво насосами, мірниками.

2.6. Обслуговує і регулює роботу апаратів, насосів, фільтрів і комунікацій.

2.7. Переливає шампанське із пляшки в пляшку апаратами та пристроями для відділення вина від осадів, фільтрує, доливає вино у неповні пляшки.

2.8. Готує порожні та наповнені пляшки до переливання, переміщення пляшок із штабелів.

2.9. Попередньо охолоджує наповнені пляшки і заповнює порожні вуглекислотою.

2.10. Чистить, миє апарати та пристрої.

2.11. Веде облік.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач шампанського 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач шампанського 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач шампанського 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач шампанського 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач шампанського 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач шампанського 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач шампанського 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач шампанського 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач шампанського 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач шампанського 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач шампанського 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач шампанського 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач шампанського 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач шампанського 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач шампанського 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач шампанського 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.