Інструкція для посади "Гравер 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гравер 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і способи підналагодження гравірувальних верстатів, які обслуговує;
      - будову універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів;
      - способи розмічання і перевірки якості гравірування;
      - механічні властивості скла, чорних і кольорових металів і неметалевих матеріалів;
      - геометрію і правила заточування різального інструменту;
      - види шрифтів і написів;
      - допуски і посадки;
      - квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - національні алфавіти;
      - шрифти латинські і на графічній основі.

1.4. Гравер 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гравер 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гравер 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гравер 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Гравірує знаки, написи різними шрифтами і гравірує нескладні рисунки на деталях і виробах з металу, скла, пластмас і інших матеріалів на гравірувальних верстатах різних конструкцій та за копіром.

2.2. Гравірує тексти на іноземних мовах друкованими і рукописними шрифтами на гравірувальних верстатах з набиранням знаків на копір.

2.3. Виготовляє прості трафарети, клейма, штемпелі з гравіруванням простих букв, знаків і цифр вручну або травленням.

2.4. Підналагоджує гравірувальні і фрезерні верстати, які обслуговує.

2.5. Заточує і править гравірувальні інструменти.

2.6. Обпилює, зачищає торці або конуси пластин, заготовок клейм і деталей під гравірування.

2.7. Наносить рисунок на скляні вироби, що прирівнюються до алмазної грані 2-3 групи, за допомогою металевого диска, абразивного круга і абразивних порошків.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гравер 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гравер 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гравер 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гравер 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гравер 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гравер 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гравер 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гравер 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гравер 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гравер 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гравер 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гравер 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гравер 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гравер 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гравер 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гравер 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Букви, індекси, написи, шифри нескладної конфігурації - гравірування на деталях з застосуванням електрографа або травленням.

5.2. Букви великі рукописні - гравірування.

5.3. Деталі і вироби з плоскою, циліндричною або конічною поверхнею - розмічання, нанесення штрихів, шкал, цифр та буквених позначень нескладної конфігурації.

5.4. Інструменти вимірювальні (мікрометри, скоби, мітчики, шаблони, калібри, штангенциркулі, глибиноміри тощо) - гравірування вручну або на пантографі цифр, букв, заводської марки і порядкового номера.

5.5. Клейма цифрові та буквені групові і поодинокі з висотою знаків понад 3,5 мм - гравірування.

5.6. Пломбіри - насікання штихелем або з застосуванням бормашини.

5.7. Поверхні сферичні виробів - гравірування монографії.

5.8. Таблички фірмові (нескладні) - гравірування вручну.

5.9. Трафарети нескладні - гравірування вручну або травленням.

5.10. Шкали прості, лінійні, круглі - гравірування на гравірувальних верстатах.

5.11. Штемпелі і клейма з буквеним або цифровим шрифтом, які мають до трьох знаків різної конфігурації в рамках - виготовлення з гравіруванням вручну або травленням.

5.12. Штихелі, зубила - виготовлення.