Інструкція для посади "Начальник зміни служби перевезень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник зміни служби перевезень" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за професією старшого агента з організації авіаперевезень - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію пасажирських перевезень;
      - розклад руху повітряних суден, правила оформлення перевізної документації;
      - основні положення трудового законодавства;
      - основи наукової організації праці, організацію виробництва та управління;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - у разі міжнародних перевезень - знання правил імміграційного контролю та іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

1.4. Начальник зміни служби перевезень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник зміни служби перевезень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник зміни служби перевезень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник зміни служби перевезень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керівництво роботою особового складу зміни служби організації пасажирських перевезень для забезпечення виконання плану відправлень пасажирів, безпеки та регулярності руху літаків.

2.2. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, забезпечує чітке виконання особовим складом зміни встановленої технології обслуговування пасажирів та клієнтів, які потребують перевезення вантажів, комерційного обслуговування літаків, які вилітають та прилітають.

2.3. Здійснює контроль за підготовкою до вильоту та зустрічі літаків підконтрольних, літерних рейсів.

2.4. Забезпечує раціональну організацію праці працівників зміни, рівномірний розподіл роботи між бригадами, групами, правильне та ефективне використання технологічного обладнання, засобів зв'язку та механізації.

2.5. Проводить щоденний інструктаж та нараду з особовим складом зміни, контролює проведення відповідних нарад старшими груп з працівниками, у разі потреби проводить перестановку людей у зміні з метою своєчасного забезпечення виконання плану руху літаків.

2.6. Систематично аналізує причини несвоєчасного виконання технологічних операцій, що привели до затримки літаків, вживає заходів щодо їх запобігання.

2.7. Контролює забезпеченість працівників зміни необхідним технологічним обладнанням, транспортними засобами перонної механізації, документації для роботи, засобами інформації.

2.8. Контролює дотримання працівниками зміни трудової та виробничої дисципліни, встановленої форми огляду.

2.9. Проводить роботу з метою підвищення професійного рівня працівників зміни, трудової та виробничої дисципліни.

2.10. Розглядає заяви, пропозиції та скарги пасажирів, проводить розслідування причин виникнення скарги та подає доповідну записку разом з пояснювальними записками осіб, які винні у виникненні скарги.

2.11. Під час масових затримок рейсів та скупчення пасажирів організовує розташування на нічліг та відправку пасажирів іншими видами транспорту, під час виникнення аварійної ситуації на літаку організовує аварійно-рятувальні роботи з метою надання допомоги пасажирам, вивозу багажу.

2.12. Особисто організовує комерційне обслуговування літаків, що виконують комерційні рейси.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник зміни служби перевезень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник зміни служби перевезень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник зміни служби перевезень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник зміни служби перевезень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник зміни служби перевезень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник зміни служби перевезень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник зміни служби перевезень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник зміни служби перевезень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник зміни служби перевезень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник зміни служби перевезень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник зміни служби перевезень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник зміни служби перевезень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник зміни служби перевезень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник зміни служби перевезень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник зміни служби перевезень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник зміни служби перевезень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.