Інструкція для посади "Начальник зміни портового нагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник зміни портового нагляду" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією капітана суден малого плавання (або штурмана далекого плавання): для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років. Наявність диплома капітана суден валовою місткістю від 500 до 3000 (або капітана малого плавання) або старшого помічника капітана суден валовою місткістю 3000 й більше (або штурмана далекого плавання). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, розпорядження, накази, правила, нормативні та інші керівні документи, пов'язані з безпекою судноплавства та підтриманням належного порядку у порту й прилеглих до порту водах;
      - загальні правила морських торговельних портів України;
      - обов'язкові постанови порту;
      - Кодекс торговельного мореплавства України;
      - правила й нормативні документи класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про вантажну марку тощо;
      - Положення про Інспекцію державного портового нагляду;
      - Положення про капітана морського торговельного порту;
      - структуру та функції Інспекції державного портового нагляду як підрозділу служби капітана порту;
      - організацію роботи порту й флоту;
      - організацію та систему оперативного регулювання судноплавством у порту та прилеглих до порту водах;
      - інструкції з виходу суден у море;
      - навігаційні та гідрографічні умови в порту та в прилеглих до порту водах;
      - методику та правильне використання сучасних засобів портової навігації та зв'язку;
      - конструктивні особливості портових гідротехнічних споруд;
      - прохідні глибини на підхідних каналах, фарватерах, на рейдах, в порту та біля причалів;
      - правила проведення морських операцій;
      - правила перевезення вантажів та пасажирів морем;
      - технічні засоби рятувальної служби порту, методику проведення рятувальних робіт в акваторії порту та на підходах до порту;
      - види та правила оформлення службової документації;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник зміни портового нагляду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник зміни портового нагляду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник зміни портового нагляду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник зміни портового нагляду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботами із забезпечення безаварійного судноплавства в акваторії порту та прилеглих до порту водах, а також безпеки стояння суден у порту.

2.2. Регламентує переміщення суден в акваторії порту, підхідних каналах та фарватерах.

2.3. Здійснює контроль за роботою портової служби регулювання руху суден, яка забезпечує судноплавство в порту та прилеглих до порту водах.

2.4. Здійснює контроль за виконанням усіма суднами й організаціями, що знаходяться на території порту, законів, правил, інструкцій та розпоряджень, пов'язаних із правильним використанням суднами гідротехнічних споруд та рейдового обладнання.

2.5. Дає дозвіл та здійснює контроль за оформленням приходу суден до порту та виходу суден у море в суворій відповідності до вимог міжнародних конвенцій з охорони людського життя на морі, інструкцій капітанів портів та інших положень і приписів офіційних органів.

2.6. Контролює чергову зміну портового нагляду щодо своєчасного оповіщення капітанів суден, що стоять у порту й на рейді, про метеорологічні та навігаційні умови.

2.7. Контролює знання особового складу зміни щодо глибин біля причалів порту, на підхідних каналах та фарватерах, у гаванях та зовнішніх рейдах.

2.8. Здійснює контроль за справною дією засобів навігаційного огородження в порту та на підходах до нього.

2.9. Контролює особисто або через зміну портового нагляду виконання суднами нормативних вимог щодо запобігання забрудненню моря нафтопродуктами та вживає заходів до порушників згідно з чинними положеннями.

2.10. Контролює проведення очищення поверхні акваторії порту та рейду від забруднення нафтопродуктами та сміттям.

2.11. Бере участь у складанні плану швартовних операцій.

2.12. Веде постійну профілактичну роботу щодо запобігання порушенням чинного законодавства, загальних правил морських портів України, спрямованих на забезпечення безаварійної роботи флоту та підтримання належного порядку в порту та прилеглих до порту водах.

2.13. Контролює робочий стан закріплених за портовим наглядом суден (плавзасобів), забезпечення їх документами Регістру судноплавства України, відповідність укомплектованості екіпажів суден до вимог чинного законодавства.

2.14. Стягує встановлені збори за оформлення документів та огляди.

2.15. Вживає заходів щодо забезпечення допомоги суднам, що зазнають лиха, у порту та на підхідних шляхах із залученням засобів, що знаходяться в його розпорядженні, у тому числі суден, що стоять у порту та на рейді.

2.16. Контролює правильне ведення зміною портового нагляду журналів змінних донесень, добових зведень, контролю приходу й відходу суден та іншої встановленої документації.

2.17. Проводить технічне навчання з особовим складом зміни портового нагляду.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник зміни портового нагляду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник зміни портового нагляду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник зміни портового нагляду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник зміни портового нагляду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник зміни портового нагляду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник зміни портового нагляду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник зміни портового нагляду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник зміни портового нагляду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник зміни портового нагляду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник зміни портового нагляду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник зміни портового нагляду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник зміни портового нагляду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник зміни портового нагляду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник зміни портового нагляду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник зміни портового нагляду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник зміни портового нагляду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.