Інструкція для посади "Начальник зміни Украероцентру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник зміни Украероцентру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі управління повітряним рухом - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України, ОПП-85, НВП-99, НШС93, НПП ГА-85;
      - Повідомлення щодо обслуговування повітряного руху;
      - інструкції, розпорядження та накази стосовно планування використання повітряного простору України по повітряних трасах, поза повітряними трасами та місцевих повітряних лініях;
      - інструкції щодо взаємодії Украероцентру з командним пунктом збройних сил ЗС України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади;
      - правила та рекомендовану практику ІКАО;
      - процедури організації потоків повітряного руху Євроконтролю в частині, що стосується;
      - посадові інструкції та технологію роботи посадових осіб чергової зміни Украероцентру та районних центрів обслуговування повітряного руху;
      - основні льотно-технічні характеристики повітряних суден;
      - основи повітряної навігації;
      - правила охорони праці.

1.4. Начальник зміни Украероцентру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник зміни Украероцентру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник зміни Украероцентру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник зміни Украероцентру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання плану використання повітряного простору України та повітряного руху.

2.2. Організовує та контролює здійснення поточного планування та координування використання повітряного простору особовим складом чергової зміни.

2.3. Координує роботу чергових змін районних центрів обслуговування повітряного руху з безпосереднього обслуговування повітряного руху.

2.4. Взаємодіє з командними пунктами Збройних Сил України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади з питань використання повітряного простору.

2.5. Організовує аварійне оповіщення про повітряні судна, які зазнають або зазнали лиха чи пропали безвісти, а також інші надзвичайні події згідно з переліком.

2.6. Забезпечує відповідні дії у разі отримання від органів військ протиповітряної оборони України сигналів "Режим", "Стріла" та "Килим".

2.7. Організовує підготовку та контроль готовності працівників чергової зміни Украероцентру до роботи.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник зміни Украероцентру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник зміни Украероцентру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник зміни Украероцентру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник зміни Украероцентру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник зміни Украероцентру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник зміни Украероцентру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник зміни Украероцентру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник зміни Украероцентру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник зміни Украероцентру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник зміни Украероцентру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник зміни Украероцентру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник зміни Украероцентру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник зміни Украероцентру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник зміни Украероцентру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник зміни Украероцентру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник зміни Украероцентру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.