Інструкція для посади "Шеф-кухар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Шеф-кухар" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта (бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"); для бакалавра або молодшого спеціаліста - стаж роботи в закладах харчування не менше 3 років або курсове підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією кухаря 5 розряду не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування;
      - вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
      - правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров'я населення;
      - категорії і види стандартів, нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - асортимент, рецептури, технологію виготовлення усіх видів страв, кулінарних та кондитерських виробів, напоїв, вимоги до їх якості;
      - порядок складання різних меню;
      - норми закладки сировини та виходу готової продукції;
      - порядок оформлення калькуляційних карток;
      - методи лабораторного аналізу і контролю якості продукції;
      - правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі;
      - наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників нижчої кваліфікації;
      - основи організації та нормування праці;
      - системи і методи оцінки праці робітників;
      - основи менеджменту, економіки;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Шеф-кухар призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Шеф-кухар підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Шеф-кухар керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Шеф-кухар під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю підрозділу із забезпечення ритмічного випуску якісної продукції власного виробництва у належному асортименті.

2.2. Розробляє рецептури нових страв.

2.3. Організує вивчення попиту споживачів з метою забезпечення різноманітного асортименту страв, кулінарних виробів.

2.4. Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати, сировину, забезпечує своєчасне їх отримання зі складу, контролює терміни, асортимент, кількість і якість їх надходження і реалізації.

2.5. Здійснює постійний контроль за технологією виготовляння їжі, нормами закладання сировини та додержанням санітарних правил.

2.6. Проводить у складі бракеражної комісії бракераж готової продукції.

2.7. Забезпечує раціональну організацію технологічного процесу, підбирає і розміщує кухарів та інших робітників виробництва, складає графіки виходу їх на роботу.

2.8. Контролює правильну експлуатацію технологічного устаткування, виробничого інвентарю, ваговимірювальних приладів.

2.9. Організує облік та контролює складання і своєчасне подання звітності про виробничу діяльність.

2.10. Контролює додержання працівниками правил охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

2.11. Проводить інструктаж з технології виготовляння їжі, роботу з підвищення кваліфікації працівників.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Шеф-кухар має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Шеф-кухар має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Шеф-кухар має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Шеф-кухар має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Шеф-кухар має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Шеф-кухар має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Шеф-кухар має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Шеф-кухар має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Шеф-кухар має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Шеф-кухар несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Шеф-кухар несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Шеф-кухар несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Шеф-кухар несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Шеф-кухар несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Шеф-кухар несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Шеф-кухар несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.