Інструкція для посади "Відповідальний секретар редакції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Відповідальний секретар редакції" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням у видавництві - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні матеріали, що регламентують діяльність у галузі книговидання;
      - основи редакційно-видавничого процесу й поліграфічного виробництва;
      - вимоги до авторських оригіналів;
      - порядок підготовлення видавничих оригіналів до здавання у виробництво й випуску видань у світ;
      - діловодство;
      - загальновживані позначення, одиниці виміру, скорочення, коректурні знаки;
      - порядок укладення договорів, угод і розрахунків за ними;
      - основи авторського права й трудового законодавства.

1.4. Відповідальний секретар редакції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Відповідальний секретар редакції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Відповідальний секретар редакції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Відповідальний секретар редакції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідає за правильність оформлення, комплектність документів, які зберігаються у справі на кожне видання.

2.2. Упорядковує картотеку оперативного обліку руху рукописів, виробничу документацію.

2.3. Контролює виконання договорів з позаштатними творчими працівниками, за розпорядженням керівництва оформляє довідки для подання до планово-фінансової служби видавництва на оплату їх праці.

2.4. Обліковує подані рукописи, сигнальні примірники.

2.5. Відповідає за своєчасне одержання авторами авторських примірників.

2.6. Здійснює попередній підрахунок обсягу рукопису; перевіряє технічну відповідність оригіналу умовам договору, чинним нормативним документам.

2.7. Реєструє в журналі дату одержання рукопису від автора.

2.8. Передає відредагований рукопис і прочитані редактором коректури до інших відділів видавництва, авторам, рецензентам тощо, записує про це в редакційній картотеці.

2.9. Працює з листами читачів.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Відповідальний секретар редакції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Відповідальний секретар редакції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Відповідальний секретар редакції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Відповідальний секретар редакції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Відповідальний секретар редакції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Відповідальний секретар редакції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Відповідальний секретар редакції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Відповідальний секретар редакції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Відповідальний секретар редакції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Відповідальний секретар редакції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Відповідальний секретар редакції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Відповідальний секретар редакції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Відповідальний секретар редакції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Відповідальний секретар редакції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Відповідальний секретар редакції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Відповідальний секретар редакції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.