Інструкція для посади "Відповідальний секретар федерації виду спорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Відповідальний секретар федерації виду спорту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр). Стаж організаційної роботи у фізкультурно-спортивних організаціях - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - урядові постанови, декрети, накази, постанови Кабінету Міністрів України, накази та нормативні документи Держкомспорту України з питань фізичної культури і спорту.

1.4. Відповідальний секретар федерації виду спорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Відповідальний секретар федерації виду спорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Відповідальний секретар федерації виду спорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Відповідальний секретар федерації виду спорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу щодо виконання рішень, прийнятих президією федерації, які стосуються завдань федерації, визначених її статутом, та інших питань, що не суперечать статутній діяльності федерації.

2.2. Веде та зберігає поточні документи, протоколи засідань президії та виконкому федерації, постійних та тимчасових комітетів, інші документи федерації.

2.3. Формує архів федерації.

2.4. Забезпечує інформаційний зв'язок між федерацією і її членами, іншими організаціями.

2.5. Залучає спеціалістів до роботи у штаті працівників виконкому федерації.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Відповідальний секретар федерації виду спорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Відповідальний секретар федерації виду спорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Відповідальний секретар федерації виду спорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Відповідальний секретар федерації виду спорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Відповідальний секретар федерації виду спорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Відповідальний секретар федерації виду спорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Відповідальний секретар федерації виду спорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Відповідальний секретар федерації виду спорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Відповідальний секретар федерації виду спорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Відповідальний секретар федерації виду спорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Відповідальний секретар федерації виду спорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Відповідальний секретар федерації виду спорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Відповідальний секретар федерації виду спорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Відповідальний секретар федерації виду спорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Відповідальний секретар федерації виду спорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Відповідальний секретар федерації виду спорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.