Інструкція для посади "Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією відпальника прецизійної сталі та сплавів 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес термічної обробки металу;
      - будову та правила технічної експлуатації ковпакових, шахтних і протяжних багатониткових відпалювальних печей, змотувальних, витяжних та намотувальних пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, що обслуговуються;
      - структуру та властивості металу і сплавів до та після термообробки.

1.4. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес відпалювання прецизійних марок сталі та сплавів (катанки, стрічки, дроту) в ковпакових, шахтних та протяжних багатониткових печах.

2.2. Регулює тепловий режим відпалювання металу.

2.3. Стежить за правильною підготовкою металу до відпалювання, завантаженням та розвантаженням печей, станом змотувальних, витяжних та намотувальних пристроїв та іншого устаткування печей.

2.4. Відбирає зразки металу та проби на чистоту захисного газу.

2.5. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Відпальник прецизійної сталі та сплавів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.