Інструкція для посади "Начальник пункту ремонтно-відстійного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник пункту ремонтно-відстійного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази та розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності ремонтно-відстійного пункту;
      - Статут служби на суднах річкового флоту;
      - Статут про дисципліну працівників річкового транспорту і правила Річкового Регістру;
      - правила ремонту та відстою річкових суден;
      - правила технічної експлуатації річкового транспорту;
      - порядок проведення дефектування та визначення обсягу й строків ремонту суден;
      - складання паспортів на устаткування, інструкцій з його експлуатації, ремонтних відомостей та іншої технічної документації;
      - технічні вимоги до продукції;
      - технологію судноремонту, передовий досвід виконання судноремонту;
      - основи економіки, організації виробництва та управління;
      - методи госпрозрахунку, норми та розцінки робіт;
      - положення про оплату праці;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник пункту ремонтно-відстійного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник пункту ремонтно-відстійного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник пункту ремонтно-відстійного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник пункту ремонтно-відстійного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво ремонтом та відстоєм флоту.

2.2. Забезпечує виконання планових завдань в установлені строки, зниження вартості ремонту та безпечного відстою флоту за умови високої якості ремонтних робіт.

2.3. Веде роботу з упровадження наукової організації праці, удосконалення технології судноремонту, механізації та автоматизації ремонтного виробництва, використання резервів підвищення продуктивності праці, зниження собівартості й скорочення строків ремонту суден.

2.4. Здійснює планування, облік і складання звітності щодо виробничої діяльності ремонтно-відстійного пункту, контроль за правильним застосуванням норм виробітку, норм та системи заробітної плати та матеріального стимулювання.

2.5. Узагальнює та впроваджує передові засоби праці.

2.6. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні та здорові умови праці.

2.7. Здійснює добір та розстановку працюючих по робочих місцях та доцільне їх використання.

2.8. Контролює додержання працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.9. Вносить пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, та накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової дисципліни, проводить виховну роботу в колективі.

2.10. Бере участь у поставленні флоту на зимовий відстій та у здаванні суден у технічну та експлуатаційну готовність.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник пункту ремонтно-відстійного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник пункту ремонтно-відстійного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник пункту ремонтно-відстійного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник пункту ремонтно-відстійного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник пункту ремонтно-відстійного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник пункту ремонтно-відстійного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник пункту ремонтно-відстійного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник пункту ремонтно-відстійного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник пункту ремонтно-відстійного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник пункту ремонтно-відстійного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник пункту ремонтно-відстійного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник пункту ремонтно-відстійного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник пункту ремонтно-відстійного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник пункту ремонтно-відстійного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник пункту ремонтно-відстійного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник пункту ремонтно-відстійного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.