Інструкція для посади "Начальник пункту нафтового", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник пункту нафтового" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази стосовно виробничої діяльності нафтопункту;
      - Статут служби на суднах річкового флоту;
      - Статут про дисципліну працівників річкового транспорту;
      - Статут внутрішнього водного транспорту;
      - правила Річкового Регістру, правила технічної експлуатації річкового транспорту;
      - правила ремонту річкових суден;
      - будову нафтоналивних суден, механізми і устаткування, що установлені на них;
      - технологічну схему трубопроводів, що з'єднують причальне господарство з резервуарними парками;
      - устаткування та його експлуатацію;
      - режим роботи трубопроводів, норми заливу продукції в баржі і нафтоналивні судна;
      - фарватер і глибини на підході до причалу;
      - державні стандарти та технічні умови на продукцію, що виробляє завод;
      - інструкції з експлуатації барж і нафтоналивних суден;
      - правила організації ремонтних робіт, економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - виробниче планування;
      - облік і звітність;
      - статутні й договірні положення з відвантаження та приймання продукції;
      - чинні положення з оплати праці й форми матеріального стимулювання;
      - правила охорони праці, протипожежного і газового захисту;
      - правила Держтехнагляду;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник пункту нафтового призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник пункту нафтового підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник пункту нафтового керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник пункту нафтового під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує прийманням і відвантаженням товарної продукції і сировини відповідно до паспортів, державних стандартів і технічних умов.

2.2. Забезпечує виконання плану наливу і розвантаження барж і нафтоналивних суден, повне завантаження і технічно правильну експлуатацію устаткування.

2.3. Здійснює контроль за технічним станом причального устаткування, насосів, трубопроводів, автоматики і механізмів, вживає оперативних заходів щодо усунення аварій і порушень у роботі устаткування.

2.4. Виявляє причини простоїв нафтоналивного транспорту й забезпечує ритмічну роботу нафтопункту.

2.5. Бере участь у складанні графіків планово-запобіжних і капітальних ремонтів споруд та устаткування.

2.6. Бере участь у розгляді претензій від споживача, що надходять на підприємство.

2.7. Аналізує результати виробничої діяльності нафтопункту, забезпечує правильність і своєчасність оформлення документації щодо приймання і відвантаження продукції, з обліку робочого часу.

2.8. Бере участь у складанні заявок на запасні частини, апаратуру, матеріали.

2.9. Забезпечує впровадження заходів з організації праці.

2.10. Контролює дотримання працівниками нафтопункту виробничої і трудової дисципліни, виконання норм і правил з охорони праці, виробничної санітарії, пожежної і газової безпеки, а також виконання закону про збереження і чистоту водного та повітряного басейнів.

2.11. Проводить роботу з виробничого навчання працівників.

2.12. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, і накладає дисциплінарні стягнення на порушників виробничої і трудової дисципліни.

2.13. Проводить виховну роботу в колективі.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник пункту нафтового має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник пункту нафтового має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник пункту нафтового має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник пункту нафтового має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник пункту нафтового має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник пункту нафтового має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник пункту нафтового має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник пункту нафтового має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник пункту нафтового має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник пункту нафтового несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник пункту нафтового несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник пункту нафтового несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник пункту нафтового несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник пункту нафтового несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник пункту нафтового несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник пункту нафтового несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.