Інструкція для посади "Начальник радіостанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник радіостанції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи на суднах за професією радіоелектроніка: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. Підтвердження компетентності згідно з вимогами Кодексу про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, правила, нормативні та інші керівні документи з питань технічної експлуатації суднового радіоустаткування;
      - вимоги Регламенту радіозв'язку;
      - нормативні документи щодо Глобальної морської системи зв'язку під час лиха;
      - нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби;
      - правила Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює нагляд за судном;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ), з міжнародного авіаційного й морського пошуку та рятування (МАМПС) тощо;
      - Міжнародний звід сигналів, стандартні фрази ІМО спілкування на морі;
      - англійську мову в письмовій та усній формі для прийняття та передавання інформації;
      - основи економіки, організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник радіостанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник радіостанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник радіостанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник радіостанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує організацію радіозв'язку судна й ведення радіообміну відповідно до вимог Регламенту радіозв'язку та інших нормативних документів.

2.2. Стежить за справним технічним станом і контролює постійну готовність до дії апаратури радіозв'язку й радіонавігації, електрорадіонавігаційних приладів.

2.3. Забезпечує несення радіовахти на судні, регулярне прийняття гідрометеорологічної й оперативної навігаційної інформації.

2.4. Контролює постійну готовність засобів аварійного радіозв'язку та устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки.

2.5. Перевіряє технічний стан засобів радіозв'язку й радіонавігації перед виходом у рейс.

2.6. Усуває особисто або із залученням радіоспеціалістів виявлені дефекти, які за технологічними нормами належить відремонтувати в суднових умовах.

2.7. Контролює якість ремонту й настроювання технічних засобів зв'язку, радіонавігації та електрорадіонавігаційних приладів, які проводяться береговими спеціалістами.

2.8. Пред'являє суднові радіотехнічні засоби для огляду органами технічного нагляду.

2.9. Веде журнал суднової радіостанції, технічні формуляри, журнал технічного огляду й ремонту.

2.10. Складає ремонтні відомості, заявки на технічне постачання.

2.11. Веде облік і забезпечує зберігання змінних запасних частин, інструменту й матеріалів.

2.12. Керує підлеглим персоналом.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник радіостанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник радіостанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник радіостанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник радіостанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник радіостанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник радіостанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник радіостанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник радіостанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник радіостанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник радіостанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник радіостанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник радіостанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник радіостанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник радіостанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник радіостанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник радіостанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.