Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали з питань охорони праці, дегазації, запобігання та гасіння пожеж, пилоприборкання і боротьби з раптовими викидами вугілля, породи, газу; інструкцію з безпечного ведення гірничих робіт на пластах, які схильні до викидів вугілля та газу; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; перспективи розвитку шахти; правила технічної експлуатації вугільних і сланцевих шахт; обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації; план ліквідації аварій; технологію гірничого виробництва; методи техніко-економічного та виробничого прогнозування; норми і розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу щодо створення безпечних і здорових умов праці на шахті, боротьби з раптовими викидами вугілля, породи та газу, гірничими ударами, з встановлення раціональних параметрів і схем дегазації; своєчасне та якісне буріння дренажних свердловин, монтаж вакуум-насосів та прокладання газопроводів; монтаж загальношахтових і групових зрошувальних водопроводів та обладнання пристроїв для очищення шахтової води; вивчення і впровадження на дільниці передового досвіду та прогресивних методів праці; розслідування аварій та нещасних випадків. Забезпечує: ефективну роботу з дегазації вугільних пластів та бокових порід; профілактику пилоутворення; пилоприборкання та пиловловлювання у виробках загальношахтового значення: профілактику і гасіння ендогенних пожеж; безперебійну роботу, монтаж і ремонт обладнання, приладів і апаратури; вивчення плану ліквідації аварій на дільниці; дотримання вимог і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; використання раціональних форм оплати праці та матеріального стимулювання; дотримання виробничої та трудової дисципліни на дільниці. Розробляє: графіки робіт, інструкції щодо пуску та зупинки вакуум-насосів, безпечного обслуговування дегазаційної установки; заходи підвищення ефективності дегазації; проекти плану розвідки замулених ділянок; розроблення дільниць, небезпечних з погляду прориву пульпи; перелік пластів, схильних до самозаймання; спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток. Бере участь: у розгляді проектів відпрацювання пластів вугілля, схильних до самозаймання, комплексних заходів боротьби з пилом, розкривання та відпрацювання вугільних пластів, небезпечних з погляду раптових викидів; у розробленні планів ліквідації аварій і нещасних випадків; у випробуванні нових методів і приладів виявлення ранніх стадій самозаймання вугілля; у розробленні та втіленні заходів щодо поліпшення охорони праці; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників дільниці. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва. Проводить інструктаж працівників шахти щодо сучасних засобів і способів безпечного розроблення вугільних пластів, схильних до раптових викидів. Контролює: якість буріння дренажних свердловин, їх герметичність; виконання будівельно-монтажних робіт та їх відповідність проекту дегазації; концентрацію метану у магістральному газопроводі та свердловинах; герметизацію газопроводу та створюваний вакуум; своєчасне підключення дегазаційних свердловин до газопроводу дільниці; витрати фонду оплати праці; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань, безпеку працівників та створення нормальних умов праці. Подає пропозиції про заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників робітничої та трудової дисципліни. Веде встановлену документацію та забезпечує її своєчасне подання.