Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; вимоги до якості відвантажуваного вугілля; обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації; технологію гірничого виробництва; методи техніко-економічного та виробничого прогнозування; норми і розцінки на виконувані роботи; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення з оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує своєчасне приймання вугілля, відповідно до встановленого технологічного режиму шахти і передавання його на сортування чи збагачувальну (брикетну) фабрику; виконання встановлених завдань з випуску і відвантажування вугілля відповідних марок, сортів і норм зольності, приймання та транспортування породи у відвали і проведення робіт з профілактики самозаймання породи; безпечність руху та безперервне постачання вантажних та обмінних пунктів шахтової поверхні засобами транспортування; навантаження матеріалів (крім лісових) і доставку їх до стовбурів, до спуску; використання раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; дотримання виробничої та трудової дисципліни на дільниці. Організовує: своєчасне забезпечення дільниці матеріалами та запасними частинами; впровадження засобів механізації допоміжних і ручних робіт; розроблення заходів щодо удосконалення організації робіт з поліпшення використання робочого часу. Розробляє і впроваджує заходи щодо запобігання змерзання вугілля під час навантаження його у залізничні вагони. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи дільниці; у перегляді чинних норм і в розробленні норм та розцінок на нові види робіт; у розробленні заходів щодо механізації та автоматизації трудомістких процесів і ручних робіт; у випробуваннях нової техніки; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників; у роботі комісій з розслідування аварій та нещасних випадків на дільниці. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності дільниці; стан охорони праці. Організовує: вивчення і впровадження передового досвіду та прогресивних методів праці; розвиток раціоналізації та винахідництва. Проводить інструктаж на робочих місцях з безпечних методів ведення робіт. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток. Контролює: навантаження вугілля у залізничні вагони або інші транспортні засоби; витрати фонду оплати праці; правильність та своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.