Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник відділу абонентського", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності абонентського відділу; перспективи розвитку виробництва й управління водопровідно-каналізаційним господарством; виробничі потужності та основи технології; правила технічної експлуатації водопровідних і каналізаційних мереж; порядок визначення оптимальних режимів споживання води; тарифи, нормативи, порядок планування реалізації води та приймання стічної рідини; бухгалтерський облік і основи фінансової діяльності; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання планів реалізації води; облік води, що використовується абонентами водопроводу; щомісячне знімання показань водолічильників у абонентів та вручення рахунків за використану воду і приймання до каналізації стічної води. Здійснює: своєчасний розрахунок і оформлення договорів та угод з абонентами на споживання води та збирання в каналізацію стічних вод; нагляд за встановленням і справним станом водолічильників, своєчасну перевірку їх клеймування та ремонту. Вивчає споживання води районами і окремими споживачами, розробляє пропозиції щодо встановлення оптимальних режимів споживання води, заходи боротьби з втратами і розкраданнями води в мережах абонентів. Бере участь: у розробленні планів реалізації та приймання стічної рідини; у розробленні заходів з охорони навколишнього середовища (довкілля), з підготовки споруд і мереж до роботи в зимових умовах. Аналізує: роботу водопровідних і каналізаційних мереж, умови водовідведення та водоспоживання і вносить пропозиції щодо поліпшення водопостачання споживачів; середні тарифи на воду та стічну рідину окремих груп абонентів та готує матеріали на перезатвердження норм і тарифів на воду та стічну рідину. Оформляє матеріали про претензії керівництва до абонентів за користування водопроводом і каналізацією, вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості з абонентів. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації, звітності.