Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на посадах керівників нижчого рівня не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері державного управління.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; основні чинники, що впливають на стан об’єктів охорони, збереження матеріальних та інших цінностей; основи організації праці та управління; організацію роботи відділу; види та форми звітності; принципи та методи оцінки ефективної діяльності відділу та закладу; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу. Несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання особовим складом відділу покладених на нього завдань та функцій щодо здійснення охорони об’єктів, матеріальних та інших цінностей у межах наданих повноважень. Складає поточний та перспективний плани роботи відділу, контролює виконання службових планів особовим складом відділу. Створює необхідні умови для розвитку у підлеглих ініціативи щодо правильного прийняття та реалізації відповідних рішень. Контролює виконавську та службову дисципліну, дотримання режиму секретності та законності у службовій діяльності. Регулює роботу відділу з його ефективної взаємодії з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами з питань, що стосуються напрямів діяльності відділу. Аналізує стан і тенденції діяльності Держспецзв’язку за напрямом, що належить до компетенції відділу, вносить пропозиції керівництву щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій, готує відповідні проекти рішень з цих питань. Організовує збір, вивчення і впровадження вітчизняного та зарубіжного передового досвіду, спрямованого на вирішення складних питань діяльності Держспецзв’язку за напрямом роботи відділу. За дорученням керівництва або особисто розглядає звернення та запити громадян, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій тощо з питань, що належать до компетенції відділу, вносить керівництву пропозиції щодо вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду. Подає керівництву пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу у відділі, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. З урахуванням напряму діяльності відділу забезпечує належний рівень фізичної, вогневої та службової підготовки особового складу відділу. Контролює дотримання особовим складом відділу вимог чинного законодавства та нормативних актів, правил внутрішнього розпорядку та дисципліни.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; залучати у встановленому порядку відповідних фахівців для розробки пропозицій, рекомендацій, заходів з питань, що стосуються діяльності відділу; отримувати інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків, покладених на особовий склад відділу; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.