Інструкція для посади "Начальник відділу абонентського", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу абонентського" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності абонентського відділу;
      - перспективи розвитку виробництва й управління водопровідно-каналізаційним господарством;
      - виробничі потужності та основи технології;
      - правила технічної експлуатації водопровідних і каналізаційних мереж;
      - порядок визначення оптимальних режимів споживання води;
      - тарифи, нормативи, порядок планування реалізації води та приймання стічної рідини;
      - бухгалтерський облік і основи фінансової діяльності;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу абонентського призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу абонентського підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу абонентського керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу абонентського під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання планів реалізації води; облік води, що використовується абонентами водопроводу; щомісячне знімання показань водолічильників у абонентів та вручення рахунків за використану воду і приймання до каналізації стічної води.

2.2. Здійснює: своєчасний розрахунок і оформлення договорів та угод з абонентами на споживання води та збирання в каналізацію стічних вод; нагляд за встановленням і справним станом водолічильників, своєчасну перевірку їх клеймування та ремонту.

2.3. Вивчає споживання води районами і окремими споживачами, розробляє пропозиції щодо встановлення оптимальних режимів споживання води, заходи боротьби з втратами і розкраданнями води в мережах абонентів.

2.4. Бере участь: у розробленні планів реалізації та приймання стічної рідини; у розробленні заходів з охорони навколишнього середовища (довкілля), з підготовки споруд і мереж до роботи в зимових умовах.

2.5. Аналізує: роботу водопровідних і каналізаційних мереж, умови водовідведення та водоспоживання і вносить пропозиції щодо поліпшення водопостачання споживачів; середні тарифи на воду та стічну рідину окремих груп абонентів та готує матеріали на перезатвердження норм і тарифів на воду та стічну рідину.

2.6. Оформляє матеріали про претензії керівництва до абонентів за користування водопроводом і каналізацією, вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості з абонентів.

2.7. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації, звітності.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу абонентського має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу абонентського має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу абонентського має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу абонентського має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу абонентського має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу абонентського має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу абонентського має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу абонентського має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу абонентського має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу абонентського несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу абонентського несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу абонентського несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу абонентського несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу абонентського несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу абонентського несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу абонентського несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.