Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Телефоніст спеціального зв’язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; правила забезпечення телефонних переговорів; списки посадових осіб, які мають право ведення телефонних переговорів у першу та другу чергу; порядок дій під час оголошення сигналів мобілізаційної готовності; правила експлуатації матеріально-технічних засобів зв’язку; інструкцію з діловодства; види та форми звітності; правила службового етикету; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення; правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Під керівництвом більш кваліфікованої особи виконує роботи з обслуговування телефонних переговорів в органі Держспецзв’язку. Виконує з’єднання абонентів. Забезпечує утримання устаткування та апаратури у належному стані та постійній готовності, своєчасно виконує необхідні профілактичні заходи. Під час заступання на чергування та його здавання перевіряє стан роботи відповідного устаткування та апаратури. У разі виявлення недоліків роботи або пошкоджень устаткування та апаратури, здає їх на перевірку відповідному технічному персоналу. Працює на робочих місцях, які передбачають не менше 3 напрямків зв’язку. Своєчасно вживає заходів щодо відновлення зв’язку та усунення несправностей апаратури. Контролює, у межах своєї компетенції, проходження усіх видів інформації через відповідний вузол зв’язку. Своєчасно доповідає керівництву інформацію про стан устаткування та апаратури.

Спеціалізація
Має право: отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.