Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Міжміські та міжнародні телефонні правила, Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком, порядок роботи на комутаторах усіх типів; тарифи на послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку; діючі інструкції та розпорядження, які відносяться до експлуатації міжміського та міжнародного телефонного зв'язку; розділи Закону"Про захист прав споживачів" стосовно надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку, адміністративно-територіальний розподіл України.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує внутрішньозоновий зв'язок та напрямки магістрального зв'язку, що мають невелике навантаження. З'єднує абонентів для міжміських телефонних розмов. Приймає на додатковому робочому місці (ДРМ), здійснює з'єднання за вхідними та транзитними замовленнями. Обслуговує замовно-довідковий підрозділ. Приймає та виконує замовлення на міжміські та міжнародні телефонні розмови, вносить зміни в замовлення на прохання абонентів, надає довідки про час очікування розмови, про порядок набору автоматизованих міжміських та міжнародних напрямків, про тарифи на міжміські та міжнародні телефонні розмови і т. ін. Обслуговує стіл повідомлень. Приймає та оформляє вхідні та вихідні замовлення з повідомленням, складає телеграми "Розмова" за вихідними замовленнями, повідомляє за запитом телефоністів номери телефонів переговорних пунктів. Виконує функції телефоніста довідкової служби міської телефонної мережі в комутаторних дільницях центрів та цехів електрозв'язку. Надає точні й повні відповіді на запит абонента в межах інформації, яку повинна надавати міська довідкова служба. Обслуговує на переговорному пункті кабінний комутатор, в який увімкнено не більше 6 кабін. Обслуговує автоматизований переговорний пункт. Продає разові талони, жетони, телефонні картки, виконує тарифікацію послуг, здійснює розрахунки з абонентами. Працює на комутаторах типу міжрайонний вузол (МРВ), електронних та цифрових комутаторах. Під час вступу на чергування та під час чергування перевіряє якість роботи приладів, якими користується, у разі їх пошкодження здає на перевірку технічному персоналу.