Інструкція для посади "Телефоніст спеціального зв’язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Телефоніст спеціального зв’язку" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції;
      - правила забезпечення телефонних переговорів;
      - списки посадових осіб, які мають право ведення телефонних переговорів у першу та другу чергу;
      - порядок дій під час оголошення сигналів мобілізаційної готовності;
      - правила експлуатації матеріально-технічних засобів зв’язку;
      - інструкцію з діловодства;
      - види та форми звітності;
      - правила службового етикету;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Телефоніст спеціального зв’язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Телефоніст спеціального зв’язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Телефоніст спеціального зв’язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Телефоніст спеціального зв’язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Під керівництвом більш кваліфікованої особи виконує роботи з обслуговування телефонних переговорів в органі Держспецзв’язку.

2.2. Виконує з’єднання абонентів.

2.3. Забезпечує утримання устаткування та апаратури у належному стані та постійній готовності, своєчасно виконує необхідні профілактичні заходи.

2.4. Під час заступання на чергування та його здавання перевіряє стан роботи відповідного устаткування та апаратури.

2.5. У разі виявлення недоліків роботи або пошкоджень устаткування та апаратури, здає їх на перевірку відповідному технічному персоналу.

2.6. Працює на робочих місцях, які передбачають не менше 3 напрямків зв’язку.

2.7. Своєчасно вживає заходів щодо відновлення зв’язку та усунення несправностей апаратури.

2.8. Контролює, у межах своєї компетенції, проходження усіх видів інформації через відповідний вузол зв’язку.

2.9. Своєчасно доповідає керівництву інформацію про стан устаткування та апаратури.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Телефоніст спеціального зв’язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Телефоніст спеціального зв’язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Телефоніст спеціального зв’язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Телефоніст спеціального зв’язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Телефоніст спеціального зв’язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Телефоніст спеціального зв’язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Телефоніст спеціального зв’язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Телефоніст спеціального зв’язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Телефоніст спеціального зв’язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Телефоніст спеціального зв’язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Телефоніст спеціального зв’язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Телефоніст спеціального зв’язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Телефоніст спеціального зв’язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Телефоніст спеціального зв’язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Телефоніст спеціального зв’язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Телефоніст спеціального зв’язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.